Debatt

Debatterar hållbarhet

Debatterar hållbarhet

Debatt Företagarna debatterar småföretagen och hållbarhet.

Småföretagen vill jobba med hållbarhet – men behöver rätt support

Förra veckan lanserade Företagarna och hållbarhetsbyrån Beyond Intent en rapport om småföretagens hållbarhetsarbete. Den visar att 86 procent av småföretagen tycker att hållbarhetsarbete och samhällsansvar är viktigt, och att 55 procent aktivt arbetar med frågorna. Detta kan tyckas vara en låg siffra, i förhållande till de stora engagemang som finns i samhället i stort, men vi ser det snarast som en stor utvecklingspotential om rätt förutsättningar ges.

Tack vare rapporten har vi nu kunskap om glappet mellan antalet företagare som tycker att hållbarhetsarbete är viktigt och antalet som faktiskt har ett hållbarhetsarbete. Vi vet också att det av de småföretagare som arbetar med hållbarhet är få som följer upp och utvärderar arbetet.

En av de viktigaste slutsatserna att dra av rapporten är att småföretagen behöver hjälp att strukturera och effektivisera sitt hållbarhetsarbete. Hjälp i form av bättre vägledning och inspiration för att starta sitt hållbarhetsarbete samt verktyg som utgår från de små företagens situation.

Till skillnad från större företag har småföretagen nämligen sällan möjlighet att avsätta stora resurser till hållbarhetsarbetet. De har inte heller haft del i att utveckla de riktlinjer som finns, och riktlinjerna är därför illa anpassade till mindre företag.

Det krävs praktiska och hanterbara verktyg som sänker tröskeln för de företag som står i startgroparna men som inte kommer iväg. Företagarna som organisation kan hjälpa till med ett sådant stöd, men det krävs också insikter från politiskt håll. Att ålägga småföretagen mer pappersarbete riskerar exempelvis att ta fokus från hållbarhetsarbetet.

Varför har då inte småföretagen kommit längre, när de många gånger är underleverantörer till företag som ställer krav på hållbarhetsarbete? Rapporten visar visserligen att lönsamhet och kundintresse är drivande faktorer bakom småföretagens hållbarhetsarbete. Problemet kan vara att det i många branscher fortfarande saknas en efterfrågan på hållbart framställda produkter och tjänster.

När kunderna inte ställer krav på hållbarhetsaspekter blir det som skulle kunna vara ett mervärde istället en kostnad för småföretagen. För den med små marginaler, vilket ofta är fallet i småföretag, blir det då omöjligt att i någon större utsträckning arbeta med hållbarhetsaspekter i verksamheten, hur mycket man än vill.

En nyckelfaktor för att fler företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor är därför att öka den allmänna medvetenheten om hållbarhet, och viljan hos kunderna att betala extra för schyssta produkter och tjänster.

Företagarna är övertygade om att ett näringsliv som arbetar hållbart, förutom att bidra till ett bättre samhälle, har lättare att attrahera medarbetare, blir lönsammare på sikt och mer konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Därför tycker vi att det är viktigt att lyfta frågan om hur småföretagen kan integrera hållbarhet i sin verksamhet. Rapporten initierar förhoppningsvis ett konstruktivt utvecklingsarbete kring hur vi gör detta till verklighet.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *