Nyheter

Debatterar LAS

Nyheter Företagarna debatterar.

Reformera arbetsrätten för jobb och tillväxt

Frida Boklund. Arkivbild

LAS, Lagen om anställningsskydd, behövs och har länge tjänat arbetsmarknaden väl, men nya tider kräver nya lösningar och här är LAS inget undantag. Att den utredning som tillsatts av regeringen för att se över arbetsrätten lyckas komma fram till förslag som på allvar moderniserar lagstiftningen och underlättar för småföretagen kommer vara avgörande för både jobb och tillväxt i framtiden.

Företagarna har länge påpekat att en stor andel av företagen upplever att LAS är bland det mest betungande med att driva företag. I vår nya rapport ”När arbetsrätten blir fel – Företagens syn på arbetsrätten” framträder en tydlig bild varför. Det handlar om krångel och kostnader som följer av LAS föråldrade och illa anpassade regelverk. Det som särskilt sticker ut som betungande för företagen är reglerna för uppsägning på grund av personliga skäl.

En företagare som vill säga upp en medarbetare på grund av personliga skäl kan i värsta fall vänta sig en arbetsrättslig process som i snitt tar 17 månader – och i regel får den arbetsbefriade medarbetaren lön under tiden. Även om företagaren skulle vinna processen och få rätt i att det var korrekt att säga upp medarbetaren så får företaget inte tillbaka de utbetalade lönerna. Vid förlust i domstol kan kostnaderna med skadestånd och processkostnader bli så höga att ett litet bolag helt omkullkastas.

För att snabba på processen uppmuntrar facken ofta arbetsgivaren att istället att säga upp medarbetaren på grund av arbetsbrist genom en överenskommelse mot några extra månadslöner. Det är inte rimligt att företagare ska behöva ange arbetsbrist och initiera en hel omorganisation för att kunna säga upp en medarbetare som missköter sig och skadar verksamheten. Det visar i allra högsta grad att uppsägningsgrunden personliga skäl är satt ur spel och inte fungerar som den var tänkt när LAS instiftades.

Låt oss vara tydliga med att vi inte vill att arbetsgivare ska kunna säga upp helt godtyckligt, och att Sverige fortsatt ska ha en stark anställningstrygghet. Däremot behöver systemet bli mer förutsägbart och användbart i de fall där uppsägning på grund av personliga skäl faktiskt är en rimlig åtgärd.

Osäkerheten och svårigheten med att säga upp på grund av personliga skäl bidrar till rädsla för att göra fel och att mindre företag tvekar att anställa. Detta är djupt problematiskt då det hämmar jobbtillväxten och spär på den redan stora kompetensbristen. Vi behöver regler som stimulerar att anställa, inte regler som skapar en ökad oro, tyngre administration och risk för höga oförutsedda kostnader.

Därför måste LAS reformeras.

Frida Boklund, Bankeryd, regionchef Företagarna Jönköpings län
Lise-Lotte Argulander
, Uppsala,  jurist och arbetsrättsexpert, Företagarna

Taggar

Dela


2 reaktioner på Debatterar LAS

Hur skulle denna lag reformeras så att arbetstagaren har lite rättigheter kvar?

Det kommer inte direkt som en chock att företagarna vill försvaga LAS.

Be någon från facket tycka till om denna artikel.
Har aldrig hört att det varigt svårt att säga upp personal som missköter sig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *