Nyheter

Debatterar regionrådens löner

Nyheter Vänsterpartiet debatterar löner inom regionen.

Orimliga löneskillnader  ett problem

Mikael EKvall (V)

I Region Jönköpings län finns det stora löneskillnader. Politiker och direktörer går gärna på jämställdhetsforum och andra seminarium med rättvisetema där de ofta nickar instämmande i budskapet. Men vad gör de egentligen på hemmaplan för att förändra och minska lönegapet mellan de på toppen och de på golvet?

I vår region har regionråd och direktörer väldigt höga ersättningar. Varje gång som ersättningarna räknas upp i procent så ökar skillnaden ännu mer. Regionrådens helarvodering är idag 77 200 och de flesta direktörerna tjänar en bra bit över 100 000 i månaden. Samtidigt betalar vi väldigt låga löner till flera yrkeskategorier inom vård och tandvård. Det innebär exempelvis att de helarvoderade politikerna i Region Jönköpings län tjänar mer än vad en riksdagsledamot gör. Det är inte rimligt.

I sammanhanget ska man komma ihåg att de allra flesta politiker i Sverige ställer upp för låga ersättningar och inte alls tjänar några stora pengar. De har vanliga jobb och är aktiva i kommun- eller regionpolitiken vid sidan av, för att de brinner för att göra samhället bättre.

En plan för jämlikhet och grön omställning behövs och fokus ska ligga på att minska klyftorna på olika sätt. För att minska gapet mellan politiker, direktörer och vanligt folk så måste den ekonomiska klyftan mellan invånare, politiker och direktörer tätas. Därför föreslår Vänsterpartiet att ett mer rimligt ersättningssystem arbetas fram.

Konkreta åtgärder för att minska de orimliga löneskillnaderna i Region Jönköpings län:

• Grundersättningen för regionråd sänks till samma ersättningsnivå som gäller för ledamöter i Sveriges riksdag

• Vid rekrytering av nya direktörer ska utgångspunkten vara att lönen skall vara i samma nivå som den ersättning som regionråden har

• Framtida uppräkningar av politikers och direktörers ersättningar skall göras baserat i kronor och inte genom procentuella påslag, detta för att förhindra att gapet tillåts öka igen

• Det överskott som frigörs när ersättningar till politiker och tjänstemän hålls på en rimlig nivå ska gå till att genomföra en särskild lönesatsning till de yrkeskategorier där vi idag betalar låga löner sett till riket.

Henrik Dinkel (V)
Mikael Ekvall (V)

•••••

Taggar

Dela


1 reaktion på Debatterar regionrådens löner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *