Nyheter

Debatterar vildsvin

Nyheter LRF debatterar en fråga kring vildsvinsstammen.

Det behövs krafttag för en sundare vildsvinsstam!

Vildsvin. Arkivbild

1 600 markägare i Småland och Blekinge har under vintern svarat på LRF:s digitala vildsvinsenkät. Ett otroligt gensvar som visar att frågan är stor hos många av LRFs medlemmar i området. Svaren ger en tydlig bild att vildsvinen på många platser i länet orsakar stora problem. Markägare vittnar bland annat om att det är svårt att hinna med avskjutning i den takt som krävs för att skadorna på skogs- och jordbruksmark inte ska bli för omfattande och kostsamma.

Vi vet att stammen ser olika ut över länet. Vissa delar av Jönköpings län är extra hårt ansatta av vildsvinens framfart, med stora skador på exempelvis vall och åkermark. Skadorna sker under hela växtsäsongen, och ibland även flera gånger i samma gröda. Detta skapar så klart stora skördeförluster, kostnader och merarbete i form av återställning. Stora skador på jordbruksmark har också lett till att många redan idag tvingats grödanpassa sitt jordbruk för att få ihop kalkylen. En växande stam ger också andra risker. Förra året skedde över 280 trafikolyckor med vildsvin i Jönköpings län, över 6 000 i hela landet, och de siffrorna ökar varje år.

Vildsvins härjningar. Arkivbild

Vildsvinen rör sig över stora områden och jakten kräver stor samsyn mellan jägare och markägare för att hantera stammen. Det är markägaren som har rätt till jakten och därmed också han eller hon som har det yttersta ansvaret för viltförvaltningen. Vid upplåtelse av jakt är det därför viktigt att skriva avtal som sätter tydliga ramar kring exempelvis mål, reglering av utfodring och skyddsjakt.

Det sker på många håll en rent felaktig och ytterst olämplig utfodring i form av exempelvis sockerbetor och andra livsmedel. Detta är på flera sätt oansvarigt, dels mot de grannar som får marken uppbökad och förstörd, men också mot de djur som äter av högarna och inte mår väl av det de får i sig. Högarna drar dessutom till sig andra typer av klövvilt, så som älg och hjort, som inte heller mår bra av detta foder. Forskningsrön visar dessutom att reproduktionen ökar av utfodring och fortsätter detta kommer vi få fler områden med okontrollerade vildsvinsstammar i takt med att de hittar nya områden att etablera sig på. Att tro att man gör viltet en tjänst genom att utfodra på detta sätt är tyvärr helt felaktigt.

Vi kommer aktivt jobba för att komma tillrätta med problemet genom att:
• Arbeta med regelverket för användningen av fällor som hjälpmedel för att hantera stammen
• I alla sammanhang sprida kunskapen om regelverket kring utfodring
• Arbeta för bättre och löpande avskjutningsstatistik, samt metod för att mäta skadorna vildsvinen åsamkar på skog- och jordbruksmark
• Arbeta för en skarp förvaltningsplan på länsnivå för vildsvin

Det är dags att vi får en sundare vildsvinsstam och minskade skador i skog och mark!

Anders Friberg, ansvarig skog och vilt, LRF Jönköpings län

Vildsvin kan ställa till stor skada. Arkivbild.

Taggar

Dela


8 reaktioner på Debatterar vildsvin

om det blir tillåtet med mörkerriktmedel för att underlätta vildsvinsavskjutningen.
skjuter du ut dom då: blir alla grisar som kommer fram och äter vid automaten skjutna så dom inte bara äter sig mätta och håller sig undan och föder ännu mera grisar . så det inte blir en stor trafikfara i dagsläget och framtiden idagsläget kommer dom ju under viltstängslätt vid motorvägen och vid 110 km är det nog inte bra att ha dom framför bilen
även om riksdagen inte har bestämt att dom skall utrotas behöver man väl inte släppa ut och fodra upp grisarna

Hej
har du aldrig sett en foderautomat för vildsvin
sök då :foderautomat för vildsvin svensk jakt:
en sådan såg vi föra hösten vid svamp plockning
efter som att jag inte har någon skog har jag inte dom problemen .men föra hösten var jag tvungen att tvärnita för en flock vildsvin för att inte krocka med dom mellan hörle och klevshult trafikolykor med vildsvin berör mig mera .efter som du inte har lyckats skjuta några (se tidigare kommentar )så borde ni inse att det blir ett stort problem med vildsvinen för trafiken mm
att skylla på politiker känns väl fel
är man vuxen får man väl ta ansvar för vad man ställer till när man släpper ut och fodrar vildsvinen

Anders! Du har fått det helt om bakfoten. Det som dyker upp vid den där sökningen är inte någon sorts jättematning med avsikt att öka antalet vildsvin – det är automater som ger foder i begränsad mängd för att öka förutsättningarna för att man skall kunna skjuta dem på platsen på ett säkrare sätt. Så detta är INGET ARGUMENT för dina påståenden. Inte heller är det mitt fel som skogsägare att där kommit grisar i skogen och på åkermarken. ”Känns fel” att skylla på politiker – men Riksdagen hade väl omröstning om vildsvinen skulle utrotas eller ej – så de har ett alldeles klart ansvar. Men vad de skulle kunna göra nu, i den uppkomna situationen, är att snarast tillåta mörkerriktmedel för att underlätta vildsvinsavskjutningen.

Jag har aldrig sett någon blå silo i skogen. Men det finns åtelplatser – för att man skall kunna skjuta de svåråtkomliga djuren. Där brukar man tjära också – men inte för att de äter tjäran – det är ingen utfodring. Bröd i skogen har jag heller aldrig sett – har du sett det i sådana mängder att det kan uppfattas som näringstillskott? Men förklara gärna – hur gör DU för att hålla kontroll över grisarna på DINA marker? Åtel gillar du uppenbarligen inte. Fållor fångar dåligt – jag känner folk som har försökt – och där finns det mängder av ifrågasättare. Återstår jakt med hund – även där finns det många som protesterar – jag har provat och uppskattar det inte heller. Så berätta – hur skall man göra? Jag vill ha godkännande för mörkerriktmedel med det snaraste.

Om det inte är utfodring – vad är det då för blå silos som står i skogen och släpper ut foderpellets och varför är träden jämte tjärade?
Och varför finns det folk som hämtar gammalt bröd i butiker– är det de själva som äter det?

En underlättande åtgärd skulle kunna vara att tillåta så kallade mörkerriktmedel, som gör det lättare att skjuta grisarna i nattmörker – att skjuta RÄTT gris och att säkert se att det inte står en annan gris bakom den man vill skjuta på eller att där ändå är smågrisar kring en sugga. Jag har varit hemma hos en kamrat med svåra vildsvinsskador i jordbruket – men ännu inte lyckats skjuta en enda gris. Fast jag har hört dem gruffa i mörkret, på nära håll.

till dom så kallade jägarna som släppt ut och fodrat upp vildsvinen ta nu erat ansvar och se till att vildsvinen tas bort igen

Så enkel är inte problematiken. Släppte ut dem – det kan vi KANSKE få kläm på – fast det skedde på flera ställen. ”Fodrat upp dem” . det har väl knappast någon gjort – de har förökat sig utan hjälp. Riksdag och regering stoppade en gång tidigare förrymda vildsvin – men inte denna gång trots att de tvingades ta ställning – så hör med dem angående ansvarsfrågan. Hör i förbifarten med dem om ansvarfrågan angående utsläppta ”vargar” med avvikande utseende och med många vittnesmål om hur det hela gått till. Men visst – ring du upp de så kallade jägarna som släppte ut dem och be dem ta hem dem igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *