Nyheter

Debatterar vindkraft

Nyheter Ken Frick (L) kommenterar själv lite om vindkraft och presenterar samtidigt ett längre inlägg av partikollegan Sven Olof Andersson Hederoth.

– Eolus AB försökt sälja VK Park Boarp till Commerz Banks dotterbolag Commerz Real som till sist hoppade av affären. Bay Wa.re ett annat tyskt investmentbolag vill exploatera delar av kommunens västra sida. Och nu sist Fortum AB, det vill säga finska staten, som vill exploatera en annan  del av vår kommun strax sydväst om Ekeryd. Med anledning av den uppkomna  situationen i vår kommun har jag fått Sven Olof Andersson Hederoths tillåtelse att publicera nedanstående inlägg, berättar Ken Frick.

Den elektriska kolonilotten

Sven-Olof Andersson Hederoth

År 1845 drabbades Irlands potatisodlingar av en svampsjukdom som reducerade skörden med upp till tre fjärdedelar under de följande sju åren. Samtidigt fortsatte de brittiska markägarna att exportera potatis från Irland. Resultatet: 1.5 miljoner svalt ihjäl och många irländare utvandrade, inte minst till Amerika.

Sverige 2021: En stor del av svensk vindkraftsproduktion ägs av utländska intressen, som inte bara bygger och driver vindkraftverk utan också är uppbackade av så kallade Power Purchase Agreements (PPA). Ett PPA innebär att man sålt produktionen till en förbrukare, ofta redan innan kraftverket byggts och garanterar båda parter ett visst pris. Dessa ägare är inte särskilt engagerade i det svenska behovet av elförsörjning, utan vill kunna uppfylla kontraktsvillkoren i sina PPA som i stor utsträckning förutser elexport. Man har ingen möjlighet eller önskan om att bygga vindkraftverk på hemmaplan, därför söker man sig till de förment värdelösa landarealerna som Sverige erbjuder.

Under tiden brottas Sverige med en elbrist som, även om vi ännu inte upplevt större avbrott i elleveranserna, redan har medfört att företag inte kan expandera och tusentals jobb kan inte heller skapas. Den förtida nedläggningen av ett antal kärnkraftverk har medfört att vi blir alltmer beroende av vattenkraften. Ett så kraftigt uttag av vattenkraft som i skrivande stund (oktober 2021) kan få digra konsekvenser längre fram om nederbörden inte spelar med.

Dessutom har vi extremt höga priser, framför allt i södra Sverige. Tillgång och efterfrågan styr priset på en marknad, om all el som produceras i Sverige också användes i Sverige hade man sparat på nivåerna i vattenmagasinen och kunnat erbjuda Sveriges befolkning anständiga priser. Men nej, i stället exporteras el i stor omfattning.

Effektbalansen i Sverige den 11 september 2021, vatten kraften tvingas leverera mer än hälften av all el producerad i Sverige. Trots det exporteras mycket av elen (källa Svenska Kraftnät).

Varför? Svaret finns att hämta i PPA-erna. Likt de brittiska kolonisatörerna tvingar investerarna Sverige att exportera el till Europa, helt enkelt därför att de som smäller upp vindkraftverk i Sverige aldrig haft en tanke på att delta i Sveriges energiförsörjning. De måste i stället uppfylla villkoren i sina PPA-er. Det vill säga exportera, oavsett den interna situationen i Sverige.

Arkivbild

De utländska investerarna är i stor utsträckning europeiska och amerikanska riskkapitalbolag och schweiziska banker, och även om de bedyrar att de gör det här av godhet och omsorg om planeten, får man anta att vinstintresset även spelar en inte helt oansenlig roll. Sympatin med de som beklagar sig när de får en skog av 200 meter höga torn som granne är i alla fall inte märkbar. Lika lite som de brittiska godsägarna brydde sig om den irländska befolkningen svalt.

Det är inte svårt att föreställa sig en situation med elransonering i Sverige, samtidigt som exporten fortsätter. Då kommer gamlingar i Sverige att frysa ihjäl på äldreboenden. Hemtjänsten kommer inte fram eftersom elbilen inte går att ladda. Skolorna är stängda, vårdcentralerna likaså. Mobilnäten är utslagna och ICA har stängt eftersom man inte kan ta betalt. Men Münchener Stadtwerke får ström från sina svenska vindkraftverk. Ett kontrakt är ju ett kontrakt…

Hur är det möjligt att man sålt ut svensk suveränitet på detta sätt? Sverige håller på att förvandlas till en kolonilott för de mäktiga. Varför tillåter svenska politiker detta att hända? Förstår de inte eller har de korrumperats? Är de så besatta av klimatfrågan att de inte kan se någon annan fråga tydligt längre?

Många politiker verkar tycka att det är acceptabelt att Sveriges befolkning i allt större utsträckning ska iklä sig säck och aska för att hjälpa grannländerna att minska koldioxidutsläppen och rädda det globala klimatet, påminnande om medeltidens flagellanter som sökte syndernas förlåtelse genom att piska sig själva blodiga. Frågan är vad svenska folket tycker.

Sven Olof Andersson Hederoth (L), Borrby

Taggar

10 reaktioner på Debatterar vindkraft

Detta är helt fel. Åt vilket håll elen går för stunden har inget att göra med ppaerna, då har man inte förstått hur elsystemet fungerar.

Detta har en del insett sedan länge.
Vi tillåter dem att bygga vindsnurror på vår mark, att transportera elen via våra elnät för att försörja ”någon annan” – företrädesvis i ett annat land.
Vad får då vi ut av detta?
På grund av trängsel i distributionen får vi enormt högre elpriser i söder?
Företag och medborgare lider av detta för att någon annan ska håva in stålar?
Vi får typ ingenting? Betalar dessa utländska bolag något för vindsnurrorna?
Vem är det som i slutändan tjänar på detta?
Det känns som om vi längst ner inte riktigt fått all nödvändig information om dessa
vindsnurror?
Är det så att vi subventionerar något vi inte tjänar något på?
Svensk vindkraftsel subventioneras alltmedan kärnkraftsel straffbeskattas?
Jag anade oråd redan i och med tankeförbudslagen beträffande forskning inom kärnkraftsområdet.
Nu vill jag veta!
Den som tänker lite längre än en politiker bör förstå att hela samhället är uppbyggt på elenergi.

Detta som en liberal har visat oss är bland det bästa på länge, skulle vara intressant om någon ur klimatfolket kunde bemöta detta vansinne som sker överallt i landet. Jag vill bara tacka Sven Olof för insändaren detta är nog första gången jag ser en liberal tänker på våra egna invånare i första hand.

Kärnkraft är det bästa alternativet, 4:e generationens där så kallat avfall innehåller 95 procent energi och då har vi el billigt i många hundra år.

Dessa lösningar sägs ha en livstid på cirka 20 är. Vad händer med dem när de har tjänat ut? Ställ frågan till tillståndsgivarna! Finns det några garantier, avsättningar, för deras nedmontering? Känns tveksamt att ett utländskt riskkapitalbolag skulle ta på sig den kostnaden. Det är ju bara att avveckla bolaget som äger verken.

Olle Larsson! Det behovet påpekade jag i min ganska utförliga riskbedömning till Vaggeryds kommun när det gällde Baywas planer. Man måste kräva att pengar till avveckling fonderas på ett sätt som gör att bolagen inte kommer åt pengarna. Vad gäller bolagskonstruktionen uppfattade jag, rätt eller fel, att det var den så fiffigt konstruerad att ett bolag (på nivå 1) stod för driften, men saknade pengar. Pengarna fanns hos nästa skalnivå (nivå 2) – de som ägde bolaget som stod för driften. Men bolag på nivå 2 var inte inblandat i driften, de var bara ägare. I ytterligare ett skal, nivå 3, fanns ett bolag i Tyskland som ägde det svenska bolaget med pengarna. Det tyska bolaget ägdes i sin tur av en överordnad koncern, nivå 4.

Det är inga problem, det faller på markägaren att återställa marken om bolagen inte har några pengar, det vill säga kommuner och skattebetalare i många fall…

Kärnkraft är det bästa alternativet, 4:e generationens där så kallat avfall innehåller 95 procent% enenergi och då har vi el billigt i många hundra år.

Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att misstänka att svenska politiker lagt befolkningen i sträckbänk med skenande elpriser och hot om elransonering – med full avsikt att piska fram en högre acceptans för el-exporterande vindkraftverk i Sverige. I samma anda gick idag på radions P4 Vattenfalls representant ut med att den kommunala vetorätten måste inskränkas för att klimatmålen skall uppfyllas. Var det för att piska fram den stämningen som man flera år i förtid stängde Ringhals? Lönsamhetsargumentet är bara tomt snack – det bör alla inse -för då kan man väl exportera den dyra kärnkraften istället för baggböleriets vindkraftproducerade el. Detta liknar 1940-talets expansionsförsök, fast nu i annan skepnad liknande en trojansk häst. Wachet auf, Schweden! Wachet auf!

Det finns svenska partier som vill ta bort vårt kommunala veto på vindkraftsetablering.

Dessutom är tillståndsgivande myndigheter flata när elbolagen efter tillstånd går in och ändrar specifikationer på byggnationerna utan att konsekvenser behöver räknas om och redovisas.

Tyvärr är alldeles för många av Vaggeryds kommuns politiker positiva till vindkraftseländet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *