Nyheter

Den nya Friluftsgården för 75 år sedan

Den nya Friluftsgården för 75 år sedan

Nyheter Det finns 75-åringar som mår bättre än på mången god dag: som Vaggeryds SOK:s klubbstuga Friluftsgården i Vaggeryd som fyller 75 i dag.

Foto: Folke Gustavsson

Så här såg Friluftsgården ut hösten 1945. Som synes har byggnaden byggts till norrut, i riktning mot tätorten.  [1/3]

Prisutdelning under Sven Lövdahls ledning.   [2/3]

Trängsel vid Friluftsgården i samband med höstorienteringen 1945.  [3/3]

Det var säkerligen i god stämning som medlemmarna i VSOK samlades till Friluftsgårdens invigning söndagen den 16 september 1945. Andra världskriget hade avslutas bara några veckor tidigare och nu blev den efterlängtade klubbstugan äntligen verklighet för medlemmarna.

När orienterings- och skidsektionerna bröt sig ut ur Waggeryds IK för att bilda en egen förening den 23 november 1942 var det inte den ekonomiska ojämlikheten inom moderföreningen den enda orsaken: för att nå framgång och stärka klubbkänslan måste friluftsfolket få en egen samlingsplats i närheten av Vaggeryd.

Redan den 8 december 1942 skickades en första trevare ut. Den gick till lantbrukaren Sven Gustavsson i Norra Unnaryd med förfrågan om VSOK kunde tänkas få köpa en stuga som Gustavsson ägde vid Duveled söder om Vaggeryd. Avsikten var att riva den för att återuppföra byggnaden närmare Vaggeryds tätort. Men stugan var inte till salu.

Ett knappt år senare fick föreningen dock erbjudande om att köpa en annan timrad byggnad som låg vid Vittensten under Bratteborg. Stugan ansågs visserligen vara för stor, men priset 925 kronor accepterades efter tvekan.

• Arrende på 1 krona…
Senare sänkte stugans ägare Torgil von Seth priset med 700 kronor. Affären gjordes upp 1944 så att byggnaden kunde märkas och monteras ned för att flyttas till Vaggeryd. På förslag av Erik Bengtsson återuppfördes stugan vid en liten källa  utefter gamla häradsvägen mot Tofteryd, söder om Vaggeryd som ägdes av Johan Anderssons stärbhus, Lyckorna. Affären blev klar den 27 november 1944 och omfattade ett 25-årigt arrendekontrakt. Priset sattes till en krona.

600 personer var på plats vid invigningen som förrättades av ”den svenska orienterings fader”, Ernst Killander. För underhållningen svarade musikkåren Göta och invigningshögtiden leddes av föreningens ordförande Gunnar Fredriksson. Han kunde berätta att projektet hade kostat 13 900 kronor.

Snart insåg man att stugan inte alls var för stor utan snarare för trång. Åren 1959–61 gjordes en första tillbyggnad som kostade 40 000 kronor, följd av ytterligare en som slutfördes 1975. Den gången stannade notan vid 150 000 kronor.

Då fick Friluftsgården i stort sett det utseende som den har i dag.

Mycket av den gamla byggnaden från 1945 med sin speciella atmosfär finns kvar, trots om- och tillbyggnaderna.  Det gäller framför allt storstugan som i stort sett är intakt och värd att bevara .

Med tiden blev behovet av en renovering allt större. Det gällde framför allt taket som genomgick en efterlängtad, omfattande och välbehövlig ombyggnad under fjolåret. Efter den kan Friluftsgården se framtiden an med förtröstan.

Kåre Boberg

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *