Nyheter

Det är bara viljan som krävs för ett nej till vindkraft

Nyheter Ansökan som nu ligger på bordet ser inte alls ut så som den ansökan Eolus presenterade för kommunen redan 2012 och sedan för oss boende 2014. Läs insändaren gällande vindkraftsparken Boarp, fakta i repris, här

Fakta i repris
Efter alla dessa år och turer inser nog de allra flesta inblandade att det här inte är okej, den ansökan som vi nu ligger på bordet ser inte alls ut såsom den ansökan Eolus presenterade för kommunen redan 2012 och sedan för oss boende 2014.

Verken är inte högre, men just detta är nästan det enda som stämmer med den ursprungliga ansökan och också det enda som skulle fälla Eolus ansökan, ändrar man höjden, ja då blir det tvärstopp.

Att de sedan ökar effekten från 2,3 MW till 5,8 MW, plus 252 procent. Att de ökar svepytan från en hektar till 2,4 hektar, plus 240 procent.

Att deras ljudberäkningar då trots detta kan hålla sig precis under 40 db!
Och att de dessutom på något märkligt sätt även kan få ljudkurvorna att böja sig ”runt” stugorna!

Att de inte har haft några vägar klara fram till verken från dag ett, och sedan 2021 skyller ny vägdragning på teknikutveckling.

Så här står det i ”ursprungsansökan”. Vägdragning ska ske på det sätt som anges i ansökan ”övrig infrastruktur ska så långt möjligt följa” vägsträckningen.

Nu har de lyckats genom att köpa en markägare från storstan, och skall nu bygga en helt annan sträckning och ”helt ny” väg genom orörd natur!

Att de heller inte hade någon plan om hur att få ut elen till nätet!

De skriver i sin ansökan, ”det föreligger även goda möjligheter till nät anslutning”.
Det måste väl ändå anses som en riktigt dålig lögn då det tog många många år innan planen på att gräva ett 17 kilometer långt och väldigt djupt dike genom halva kommunen redovisades.

Detta är helt enkelt INTE OK så en helt ok anledning för kommunen att säga nej, tvärt emot vad kommunens bägge utredare kommit fram till, man kan helt klart bara säga nej, tyvärr, det här stämmer inte med er ursprungliga ansökan.

Det är bara viljan som krävs, för man måste förstås vilja säga nej.

Ovanpå allt detta så vet vi nu också att de där fina orden till exempel, ”hjälpa Sverige att uppnå sina energipolitiska mål” inte betyder så mycket, det är högst osannolikt att någon enda av den nu tänkta parkens, eller någon av de andra projektens producerade kilowattimmar kommer vare sig Sverige eller vår kommun tillgodo, dessa KWh är redan sålda till någonstans i Europa.

Allt detta bevisades i affären som sprack med Tyska Commerz Bank, allt var sålt.

Nu finns det också bevis för att fastighetsvärden i verkens närhet påverkas kraftigt och att bankerna drar öronen åt sig när det gäller nyinvesteringar för de flesta ideér som ligger i närheten av vindkraftverk.

Då Vaggeryds kommun är en riktig ”landsbygdskommun” borde både våra politiker och de anställda tjänstemännen värna om just detta faktum, vi måste vara rädda om vår landsbygd, för vad blir vi om vi inte är en landsbygdskommun?

Som vi sagt tidigare, kommunen bör ta en slags timeout från allt vad som gäller vindkraftsansökningar och planer, säg NEJ, och backa sedan igenom ansökningar park för park, verk för verk tills man verkligen vet hur dessa kommer att påverka vår kommuns utveckling och människorna som hamnar i verkens närhet.

Vi har en vindbruksplan som säger att 35 dba bör vara max värdet för en fastighet, vilket är bra, bara den används.

Efter det som sades i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen i början på 2022 så är ett enhälligt Nej till Eolus planer i Ekesås från kommunstyrelsen på sin plats, dags att stå upp för kommunens invånare och inte låta vindkraftsprospektörerna sko sig på att sälja vår livsmiljö! Därefter bör kommunens politiker flytta sig från baksätet till förarsätet vid de övriga och alla framtida förfrågningar.

VK park Boarp ideella förening genom
Ken Frick

Taggar

4 reaktioner på Det är bara viljan som krävs för ett nej till vindkraft

En kan tyckas relevant fråga torde vara på vilket avstånd från de verk, betydligt större än vad vindbruksplanen är baserad på, som bygglov för permanent och fritidsbostäder kommer att nekas.
Eftersom Johanna på Mörkhultets bostad är inom det gränsområde för vindkraftverk som i nuvarande underlag till vindbruksplan anger kommer Johanna och familjen kunna bygga ett generationsboende och få bygglov för det när det eventuellt blir så dags?

Kan Miljökontoret besvara denna fråga redan nu?

Miljökontoret har huvudet på skaft i andra ärenden, exempelvis Trolleberget.

Läser i ursprungstexten ”dags att stå upp för kommunens invånare och inte låta vindkraftsprospektörerna sko sig på att sälja vår livsmiljö!”

Har någon av er tänkt på att de som arrenderar ut sin mark faktiskt är kommuninnevånare. De äger marken som de lever av. Det är deras marker, deras liv.

Vi har en långtgående allemansrätt i Sverige, tyvärr ser och hör jag ofta att människor ser det som självklart att få gå och vistas på annans marker. Ofta används det som ursäkt för att komma med osakliga argument för att markägaren sedan inte ska kunna få utveckla sin verksamhet på ett sätt som denne finner lämpligt.

Var gärna emot vindkraft men far inte med osanning. Det är faktiskt helt okej att säga att man inte vill ha vindkraft för att man helt enkelt inte vill. Alla har rätt till en åsikt, men vi kan också försöka att respektera våra grannar och medmänniskor i deras beslut.

– Vindkraften är varken miljövänlig, förnybar, hållbar, planerbar eller lönsam och producerar bara el när det blåser ”lagom” var den än installeras.
– Den kan dessutom inte fungera som baskraft, balanskraft eller styr/reglerkraft.
– Den skapar enorma kostnader för backup-kraft vindstilla dagar osv.
– Den bidrar till en huvudlös och destruktiv energi- och miljöpolitik.
– Den förstör både miljö, natur, djurliv, biologisk mångfald, ekosystem osv.
– Etablering av Vindkraftsindustri tvingar individer, företag osv. som bor i närområdet att flytta av kända anledningar så som den negativa påverkan den har med ljud i både det hörbara som det icke hörbara frekvensområdet, (jo det finns forskning).
– Den påverkar fastighetsvärden på ett mycket negativt sätt som gör att folk inte kan flytta därifrån utan att gå i konkurs.
Den som inbillats att tro att det är på något annat sätt behöver bara anstränga sig lite grann, så kommer det snart att gå upp för denne hur verkligheten ser ut. – Kämpa!

Det står ”Ett respektavstånd på minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden till bostadsbebyggelse, dock MINST
700 meter till såväl bostads- som övrig bebyggelse” i Vaggeryds vindbruksplan på sidan 32. Varför är då den närmaste bostaden 620 meter ifrån verket.

Sen funderar man på eventuell bygdepeng. Någon 10 000 lapp, hade det inte varit olagligt med mutbrott i Sverige så kan ni få den av mig istället för att mutas av bygdepengen. Ser inte hur det inte kan vara en muta. Här får ni en liten summa så ni blir positivt inställda.

Gamla nyheter men hur Eolus kan gå förbi sånt här förstår jag inte.

Använd vetot ni har beslutat om!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *