Nyheter

Det är redan förbud för skotrar

Nyheter Tekniska nämnden yttrade sig i medborgarförslaget angående att förbjuda vattenskotrar på Hjortsjön.

Arkivbild

I slutet av maj inkom medborgarförslaget om att förbjuda vattenskotrar på Hjortsjön samt att även införa ett beslut att endast eldrivna båtar får köra i sjön. Nu har medborgarförslaget varit hos tekniska nämnden.

– Det är Länsstyrelsen som beslutar, det är redan ett förbud att framför vattenskoter på Hjortsjön, kommenterar Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Länsstyrelsen beslutar i var vattenskotrar får köras i allmänna farleder och områden och Hjortsjön tillhör inte något av dessa områden som är godkända, således råder det redan ett förbud mot att framför vattenskoter på sjön. Det är även Länsstyrelsen som beslutar om förbud att köra båtar med förbränningsmotorer i sjöar och vattendrag. Detta görs när det finns starka naturskäl som till exempel i naturreservat och enligt Länsstyrelsen är det inte aktuellt med ett sådant förbud i Hjortsjön. 

Det gäller fortfarande en maxhastighet på sju knop och upplevs det, av allmänheten, att gränsen överskrids och stör så ska man kontakta polisen.

Förslaget från tekniska nämnden till kommunstyrelsen blir således att man avslår medborgarförslaget.

Taggar

3 reaktioner på Det är redan förbud för skotrar

Vattenskoterförordningen

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter. Där står det att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Vattenskoterförordningens giltighet har ifrågasatts genom en dom från EU-domstolen vilket gör att det idag inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i förordningen. Däremot har du som kör vattenskoter ansvar för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. I de fall då det inte görs utför Sjöpolisen åtgärder på samma sätt som mot andra fartyg.
Källa: polisen

Så bevisligen får man köra….
Vilket man inte utläser i texten…..

Riksåklagaren har beslutat att polisen från den 1 juli 2021 ska kunna ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Bötesbeloppet är på 1500 kronor.

Lämna ett svar till ”Låt folk ha kul” Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *