Nyheter

Det blir inte 30 vid förskola

Nyheter Medborgarförslaget om att sänka hastigheten på Jönköpingsvägen intill Slättens förskola i Vaggeryd avslogs.

Arkivfoto

Förslaget inkom till kommunfullmäktige i slutet av januari och nu har tekniska nämnden yttrat sig på förslaget att utöka 30-sträckan på Jönköpingsvägen i Vaggeryd samt att göra ett övergångsställe vid Slättens förskola.

– Det är en länsväg och en huvudgata där framkomsten är viktig. Förskolan är inhägnad och de flesta föräldrar lämnar sina barn med bil. Däremot blir det fortsatt 30 vid Götafors. Det handlar helt enkelt om att göra en rimlig avvägning av helheten, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden.

Enligt beslut från tekniska nämnden anges att huvudgatans framkomlighet är viktig och anslutande lokalgator och villagator är beroende av att trafiken på Jönköpingsvägen har ett bra flöde. Från sommaren kommer även Länstrafikens snabbussar trafikera sträckan och framkomligheten är en förutsättning. Övergångsställe vid platsen är inte aktuell med tanke på att det finns gång- och cykelpassager vid rondell samt vid Götafors skola där gående och cyklister kan korsa vägen tryggt. Trafikåtgärderna är gjorda för att säkra en trygg av- och påstigning utanför Slättens förskola. I samband med eventuell ombyggnad av Götafors skola kommer trafiksituationen ses över så att på- och avstigning utanför skolan inte sker på Bondstorpsvägen utan vid sidan om.

Taggar

2 reaktioner på Det blir inte 30 vid förskola

Om nu flödet har så stor betydelse, ta bort alla avsmalningar på Jönköpingsvägen.
2 personbilar har inga problem att mötas i dessa avsmalningar, men alltför många har inte en susning om var deras högra sida på fordonet är.
Detta gör att de stannar och inväntar att mötande fordon passerat så att de kan nyttja hela passagen för att komma igenom.
Eller ännu värre, stannar inte utan kastar ut bilen åt vänster i mötande fil så den mötande får tvärbromsa.
Det här beteendet gör att flödet inte fungerar. Ta bort dessa avsmalningar sen kan 30-sträckan utökas till söder om Slätten.
Det finns ändå 2 st busshållplatser på sträckan så 30 km/timmen i timmen är inte fel. Många verkar inte heller ha en aning om att bussar har företräde ut från busshållplatsen inom samhället.

Väldigt svårt att förstå motivationen att avslå 30-sträcka. Eftersom ni tydligen favoriserar bilar framför barn undrar jag vilka politiker vi valt in att bestämma. Om nu alla kommer med bil och lämnar barn, vilket inte är verkligheten så motiverar en sänkt hastighet ännu mer, de ska ju komma ut och in till parkeringen utan att bli stående för länge på denna genomfartsgata. Vi måste försöka tänka klart och värna om säkerheten för alla, även för de små förskolebarnen. I nästan alla andra samhällen är hastigheten betydligt lägre, så bussarna är nog vana att anpassa sig. Politiker tänk om!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *