Nyheter

”Det finns för och emot i alla partier”

Nyheter Vid socialnämndens möte under eftermiddagen beslutades om kommunen ska låta de ensamkommande få bo kvar i kommunens boende efter att de fyllt 18 år. Vid omröstning stod det klart att femklöverns förslag vann gehör.

Mot bakgrund att regeringen föreslagit att kommunerna ges ett tillfälligt kommunbidrag fattade socialnämnden beslut att ge förvaltningen uppdrag att utreda möjligheten att ordna boende till de som är i asylprocessen och fyller 18 år och möjlighet att ordna boende till aktuell målgrupp finns inte då frågan ej faller inom socialnämndens ansvarsområde enligt tidigare beslut. Bidraget Vaggeryds kommun skulle få nästa år uppgår till 630 000 kronor. Nu har frågan varit uppe under eftermiddagens möte.

Förvaltningens mening är att, enligt lagen om mottagande av asylsökande, det redan fastställt att Migrationsverket har ansvaret för personer som är över 18 år, då de anses som vuxna. Migrationsverket försöker, i största möjliga mån, placera ungdomen så nära Vaggeryd som möjlighet. Detta för att de ska kunna fullfölja sin skolgång samt bibehålla sociala kontakter.

– Vi har haft gruppmöten, ledningsmöten och frågan har olika åsikter i varje parti. Anledningen att vi hamnar där vi gör är såklart att vi har olika åsikter i partierna men alla vi sammantaget har en human syn på de utsatta ungdomarna. Röstningen idag blev 8–5 till förmån för femklöverns förslag. Vi lämnar därför över detta ärende till kommunstyrelsen som kommer att besluta skyndsamt i ärendet. Pengarna kommer vi få oavsett, det är 1,8 miljoner som vi får redan i december månad och det är baserat på hur många ungdomar vi hade i asylprocessen den 30 juni i år, säger Ann-Katrin Löfstedt (M) socialnämndens ordförande.

– Jag är väldigt glad att vi kom till ett beslut som jag hoppas gynnar våra ungdomar. Vårt förslag vann dock inte gehör. Vi anser fortfarande att socialnämnden ska bära ansvaret för ungdomarna, då nämnden haft det tidigare, vi har ett ansvar för kommuninvånare – gammal som ung, säger Bengt Sandahl (S) ledamot i socialnämnden.

De ungdomar som idag bor på HVB-hem i kommunen och kommer att fylla 18 år är 14 stycken. Sju av ungdomarna fyller 18 år resterande 2017 och lika många fyller 18 år nästa år. Under 2017 har sex stycken ungdomar övergått till Migrationsverket.

Ärendet lever vidare med andra ord. Nästa beslutsfattare är kommunstyrelsen…

Arkivfoto; Ensamkommande har julkul på Fenix

Taggar

Dela


1 reaktion på ”Det finns för och emot i alla partier”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *