Nyheter

Det närmar sig med nya tomter

Nyheter Snart är detaljplanen klar för Östra Strand i Vaggeryd och lämnas ut för granskning

Östra Strand i Vaggeryd

Beslutet om bostadsområdet väster om Förborgen och norr om Torsbo i Vaggeryd fattades för ett år sedan. Nu har ärendet varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott bord.

– Kommunens nya samhällsutvecklare Tina Blomster har tagit fram ett förslag. Vi har idéer från tre olika arkitekter. Vi har 20 hektar som ska exploateras och detaljplanen ska ställas ut och granskas efter sommaren, säger Gert Jonsson (M) ordförande i arbetsutskottet.

– Vi ska vara oerhört aktsamma mot den sköra miljön och denne ska bevaras, menar Gert.

Det underlag som nu arkitekter arbetar fram bearbetas av politiken under hösten. Det är detta underlag som sedan ligger till grund för förslag till detaljplan över området. Förslaget till detaljplan som sedan ska upprättas sker i slutet av året och ställas ut. Först när detaljplan är fastställd av kommunfullmäktige, vilket kan ta ett år, görs det möjligt att bygga.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *