Nyheter

Detaljplan för nytt bostadsområde i Vaggeryd

Nyheter Under tisdagen gick kommunen ut med en kungörelse för detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Vaggeryd.

Foto: Vaggeryds kommun

Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med utökat förfarande.

En detaljplan för del av fastigheten Götastrand 1:1 i Vaggeryds tätort är utställd på samråd.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse, både i form av flerbostadshus och småhus, inom del av fastigheten Götastrand 1:1, i Vaggeryds tätort och kommun.
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Vaggeryd och ägs av Vaggeryds kommun.

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats med ställningstagandet att ett genomförande av planförslaget inte antas innebära betydande miljöpåverkan.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:
Kommunens hemsida: www.vaggeryd.se/aktuelladetaljplaner
Kommunhuset (receptionen): Skillingehus, Bangårdsgatan 2, 568 21 Skillingaryd

Samrådstid: 3 – 31 mars 2022

Källa: Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


1 reaktion på Detaljplan för nytt bostadsområde i Vaggeryd

Jag tycker det är jättekul att Vaggeryd blir större och attraktivare. Men se till att allt annat fungerar först med skolor och dagis, badhus med mera. Varför göra tomter när vi inte ens kan erbjuda det mest basala för ett samhälle? Jag har en bekant som blev tillfrågad om de kunde ta ut längre föräldraledighet för det fanns inga dagisplatser. Då är ändå barnet placerat i kö i god tid, enligt reglerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *