Nyheter

Detaljplan Tokarp snart i hamn

Nyheter Fastigheten söder om Stigamo är nu ute på granskning och inkomna synpunkter har sammanställts. Snart blir det industriändamål istället för skog

Här i anslutning till både riksväg 30 och E4:an är det nya området Tokarp där snart detaljplanen är klar

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns Tokarp med på dagordningen och politikerna summerar kort och gott ”Den är snart i hamn” och kvartal tre i år tror sällskapet att den ska vara klar. 

Det är fastighetsbolaget Lynghem som inkom med en ansökan om planbesked gällande upprättande av detaljplan i området för att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Samrådet har varit ute under våren och därefter har planförslaget revideras med bland annat parkeringsförbud ut med av riksväg 30 samt även kompletterats med en utökad beskrivning gällande dagvattenhantering samt trafikpåverkan sett till E4:an som riksintresse för kommunikation.

Området mäter totalt 30 hektar.

Taggar

Dela


1 reaktion på Detaljplan Tokarp snart i hamn

Då får vi hoppas att elen i området räcker till från Vattenfall så att det finns någon som kan bygga där och idka verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *