Nyheter

Detaljplanen klar 2011: Elförsörjning saknas på logistikområde

Nyheter 75 miljoner satsas av Jönköping energi och elbolaget Vattenfall för att öka kapaciteten i elnätet Södra Stigamo men det blir klart först om några år. – Det kan försena vissa etableringar och vad gör företagen fram tills dess? Det oroar oss, kommenterar näringslivschefen Johan Thorsell. 

Näringslivsteamet med Simone Kamm och Johan Thorsell är med och tar första spadtaget för etablering på Stigamo för 14 månader sedan...

På onsdag är det dags för politikerna i kommunstyrelsen att sätta sig vid sammanträdesbordet igen efter sommaruppehållet. En av frågorna är energiförsörjningen på bland annat södra Stigamo där det under flera år har pågått ett arbete med att bygga ut industriområdet. Detaljplanen vann laga kraft 2011. Infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme har projekterats och byggts ut och avstyckningarna är klara. Nyttjanderättsavtal har upprättats. Vissa har även fullföljt byggnadsvillkoren i nyttjanderättsavtalen och därvid har tomterna överlåtits till nya ägare, men det saknas en viktig förutsättning: strömförsörjning. 

Ett nyttjanderättsavtal tecknades med Jönköpings Energi för tre år sedan för att möjliggöra elförsörjningen i området, då Jönköpings Energi är koncessionsägare till södra Stigamo, som ligger i Vaggeryds kommun. Avtalet mellan Vaggeryds kommun och Jönköpings Energi tecknades för en tid om tre år och detta för att ge bolaget tid att komma överens med Vattenfall om möjliga och gemensamma lösningar för den nya fördelningsstationen, samt hinna projektera, upphandla samt bygga fördelningsstationen. 

Under året har det visat sig att Jönköpings Energi är försenade med den planerade byggnationen av elnätstationen. Vissa av nyttjanderättsinnehavarna har fått besked att leverans, av mer än byggström, är möjlig tidigast om två till tre år. 

Elförsörjningen behövs i närtid och vi tog kontakt med Johan Thorsell vad bakgrunden till diskussion är som kommit ut i media senaste dagarna. 

– Upprinnelsen av det här kommer från en enkät från Ekot som vi svarade på om vi tappade etableringar. Det rör sig om ett par hundra arbetstillfällen kanske, när vi sitter och summerar totala andelen som är 2 000 till 3 000 arbetstillfällen och att vi kanske inte skulle kunna få så många elintensiva etableringar, börjar Johan Thorsell, näringslivschef berätta och fortsätter: 

– Vi har tappat några förfrågningar och det gäller elkrävande företag. Med det sagt har vi inte problem med kraft totalt sett, många ser det här att man inte får tillräckligt energi utifrån de kraftpunkterna som finns. Vi har ett problem i vårt lokala nät när vi ser på Stigamo där det behövs en fördelningsstation, vi har Båramo där nya kablar behövs till olika etableringar och i den norra delen av Vaggeryd, vid travbanan, där vi inte vet i dagsläget hur mycket kraft som kommer att behövas när det är utbyggt och klart. Det är inte strömförsörjningen totalt sett vi ser som oro utan det är att utbyggnaden inte hinner med i den takt vi önskar. Utvecklingen av elnät går långsamt. Vi har en god dialog med Jönköpings Energi och våra kunder och vi har dialog om lösningar. Det gäller att hålla igång dialogen och se möjligheterna i en övergångstid. 

Detaljplanen vann laga kraft 2011, varför är inte elförsörjningen förberedd när det övriga arbetet är klart?

– I början av veckan gick Jönköpings Energi ut med att man skulle etablera en ny fördelningsstation. Men vi sitter i en sits som det tagit för lång tid att ta beslut om. Detaljplanen vann laga kraft 2011, det kan omöjligen vara en överraskning att det här området ska byggas ut för Jönköpings Energi. Vi har haft löpande avstämning med Jönköpings Energi samt de företag som vill etablera sig hos oss. Vi har en lösning år 2024-2025, men hur vi löser det fram tills dess har vi inget svar på. Precis innan sommaren hade vi ett möte då man inte hade någon övergångslösning fram tills dess att fördelningsstationen står på plats. Det man kan lova nu är byggström, berättar Johan Thorsell näringslivschef. 

Investeringen är klar på Stigamo om två år, är det för sent för de företag som vill etablera sig hos oss?

– Frågan är vad företagen gör fram tills dess…Den frågan oroar mig. Jag tycker inte att man förklarar det för våra kunder. Det här gäller inte enbart Stigamo utan även Båramo och travbanan, där det finns andra koncessionsägare, EON och Vattenfall bland andra. Våra kunder kommer in snabbt och behöver energi direkt. Men det är uppenbart att elförsörjningen kan försena expansion. Vi har vuxit de senaste fem åren och det är som en ketchupeffekt. Har inte nätkonsumtionsägaren varit med från början så blir det för sent. Sedan har vi offentliga upphandlingar när det gäller byggnationen av fördelningsstationer som kan överklagas, vilket gör att det kan fördröjas ytterligare. Därför är de här kortsiktiga lösningar väldigt viktiga att diskutera, summerar Johan Thorsell. 

Taggar

Dela


11 reaktioner på Detaljplanen klar 2011: Elförsörjning saknas på logistikområde

Knubben

Förklaringen finns i nyhetstexten.
På Södra Stigamo är det Jönköpings Energi som har elnätskoncession vilket inte hänger ihop med kommungränser. Det gör att Jönköpings Energi har ensamrätt att erbjuda elanslutning där.
Vaggeryds kommun och Jönköpings Energi skrev avtal om tomt på Stigamo för 3 år sedan för att etablera elförsörjning till området.
Trots avtal och påtryckning från Vaggeryds kommun har Jönköpings Energi försummat möjligheten att få tillräcklig elförsörjning klar.

Cyniskt sett så kan Jönköpings Energi avvakta med eletablering på Södra Stigamo och då ge Jönköpings kommun (som äger Jönköpings Energi) möjlighet att erbjuda etableringar i sin kommun istället. Hoppas dock det bara är cyniskt.

När området Stigamo började etableras för många år sedan så bildade Jönköping och Vaggeryds kommuner ett gemensamt bolag som skulle jobba med gemensamma frågor för området. Kostnadsfördelningen var 90 procent Jönköping och endast 10 procent för Vaggeryd. Själv var jag revisor i bolaget från Vaggeryds del.

Men av någon anledning lämnade Vaggeryds kommun helt plötsligt detta bolag. Varför undrar jag ännu. Kan det vara så att man bara såg kortsiktiga kostnader eller begrepp inga tjänstemän eller moderata kommunalråd inte då behovet utav detta djupa samverkan för detta stora industri -och lagerområde vid gränsen mellan två expansiva kommuner.

En annan fråga varför var inte Vaggeryds kommun energibolag intresserad att köpa Fågelforsdammen energiproduktion när den av Vattenfall såldes för några år sedan. Nu blev det ett privat ägare istället.

Till sist varför agerade Gert Jonsson så att Munksjö AB i Götafors fick egen inköpsrätt utav el som tidigare gick via Vaggeryd Energi. Kan de vara okunskap eller moderat ideologi som tokhyllar allt privat och därmed motverka de gemensamma i samhället.

Den 11 september väljer jag att rösta för stärkt solidaritet genom att ta (S) valsedlarna i alla tre valen

Bör ju klargöras att detta inte är Vaggeryds kommuns fel, felet ligger helt och hållet på Jönköpings Energi.

Nej,nu börjar det bli för mycket för att skojas bort i någon revy. Alla dessa klavertramp borde vara en munsbit för ”Uppdrag granskning” i SVT!
Det kommer mer, efter vad jag hört talas om.

Byggström? 63A (om ens det) på sin höjd. Det täcker nog inte behovet även om det inte är ett ”elintensivt” företag. Men sätt upp lite vindsnurror så löser det sig.

Det räcker till en bok snart om alla magplask som den här kommunen gör. Dessutom så är inkomsterna av VA och fjärrvärme sålda till Jönköpings kommun

Var finns den humoristiska glädjen att kritisera Vaggeryds kommun i något man inte råder över?
Då får väl manuset skrivas om till en Jönköpingsrevy. Och det kan du tipsa om ifall Vätterrevyn nappar.

Måste ha sett fel i almanackan, är detta ett aprilskämt!
Synd att Tofterydsrevyns manus är klart!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *