Nyheter

Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som sökt vård på grund av smärta i vänster sida av bröstkorgen, fick sin cancerdiagnos fördröjd på grund av brister i organisation och kommunikation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient i övre medelåldern sökte vård på vårdcentral i augusti 2021 på grund av smärta i vänster sida av bröstkorgen. Flera bedömningar gjordes hos läkare och sjukgymnast. Trots tilltagande besvär med ökad smärta, värk och behov av sjukskrivning påbörjades inte utredning med prover och röntgen förrän efter tre månader. Cancer med spridning konstaterades.

På grund av brister i organisation och kommunikation fördröjdes diagnosen 1–2 månader.

Patienten avled i mars 2022. Om patienter hade fått sin diagnos tidigare hade eventuellt palliativ onkologisk behandling kunnat sättas in. Möjligen hade patientens lidande kunnat minskas och livet förlängas något.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg..

Taggar

Dela


5 reaktioner på Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

I en Lex Maria ingår alltid att utsedda externa händelseanalysledare gör en intern utredning och händelseanalys enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner https://skr.se/download/18.76c3e75c17cdabf0c865f45e/1636637758912/Utredning-av-allvarliga-vardskador.pdf
Intervjuer görs och all dokumentation gås igenom.
En Lex Maria är verkligen ”inget spel för gallerierna” utan tas på stort allvar och syftar till att utreda och analysera -vad har hänt, vad gick fel, varför gick det fel och vad kan göras för att det inte ska hända igen. Det handlar inte om att sätta dit någon men med hundratusentals patientkontakter i vår region per år är det en utopi att det inte någon gång inte blir som man önskade men vad kan vi lära oss när det inte blev som det var tänkt.

”Gubben” de lämnas vidare till IVO som sedan gör en bedömning på vilka åtgärder som ska göras. Det kan vara allt från ändrade rutiner till att personal får en prick eller i värsta fall indragen legitimation.

Skulle vara intressant att veta vad som händer med anmälningarna ”Lex Maria” känns som det är ett spel för galleriet och att det inte händer något efter en anmälan. Kan det vara så enkelt dom gör detta för att tysta kritiker med en anmälan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *