Nyheter

Dialog lockade fullsatt ladugårdsloft

Nyheter LRF och kommunen inbjöd gröna näringsidkare till en dialogkväll i Bratteborg dit ett 70-tal intresserade medverkade. Del 1.

Från vänster; Henrik Sporrong Esbjörnsson från länsförbundet, Martina Willman LRF och Gert Jonsson (M)

Roger Andersson, kött- och skogsbonde i Torarp är nyvald ordförande i kommunens LRF. Han presenterade föreningen som en  intresse- och företagarorganisation för boende och företagare på landsbygden. Alla medlemmar är anslutna i lokalavdelning och det finns tre stycken lokalavdelningar i kommunen.

– Vi ordnar olika aktiviteter och har social gemenskap. Vi har en kommungrupp där Martina Willman, Gärahovs gård, Emma Persson Häradsköps gård, Magnus Grunditz Hagshult, Olof Jonsson Köpet, Stefan Stork Fiskaby ingår också. Vi ska ha kontakt med kommunen samt bevaka det som berör landsbygden och omsorg om våra medlemmar. Regionförbundet, där Anders Friberg Krängsberg sitter som ordförande, är det organ ovanför oss, börjar Roger berätta.

Gert Jonsson (M)

– Vi diskuterar fodersituationen och slaktkön. Alla har fått ett mail från länsförbundet hur det ser ut med foder, hur mycket behöver ni köpa. Dessutom finns det rådgivning om det är problem med likviditeten. Vi har ett orosmoment med djurrättsaktivister. Det är bara en tidsfråga innan dessa kommer hit. Så fort ni har fått ett intrång polisanmäl det omgående och hör även av er till oss, säger Roger.

– Vi ser fram emot en god start på ett gott samarbete med kommunen och hälsar er alla välkomna till denna kväll.

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande var på plats för att träffa landsbygdsborna.

– Fantastisk kul att vara här i Bratteborg och träffa er alla. Jag är uppväxt på en bonnagård och jag har två års lantbruksskola bakom mig. Det är viktigt att man pratar med varandra. Politikerna som är här kanske är både med i LRF och i kommunpolitiken, säger Gert Jonsson (M).

Vad är vi just nu?
– Vi har en politiskt enighet om inriktning som är både historiskt och långsiktigt. Vi vill marknadsföra vår landsbygd i boendefrågor. Satsning på ytterskolorna. Upphandling av mat med inriktning på svenskt och närodlat, för att göra detta arbetar vi med små varugrupper och dialog med lokala producenter av livsmedel. Det är en självklarhet att fiber ska installeras, vi har en aktiv kommunpolitik i infrastrukturfrågor såsom vägar, gårdsbelysning och namnskyltning på byar, berättar Gert Jonsson (M).

Miljö- och byggförvaltningen informerade

– När vi gör tillsyn på lantbruk är gödselhantering, egenkontrollen beroende på hur stor verksamhet man har, växtnäring, hur man lagrar kemikalier, vi tittar på spridningsarealer och vi tittar också på hur många djur man har. Har man fler än 100 djur så har man en anmälningsplikt, ett så kallat c-lantbruk. Vi kommer att besöka några c-lantbruk i år och 2020 kommer vi att se över tillsyn på de mindre jordbruken, säger Anna Jönsson, förvaltningschef på miljö- och bygg.

– Brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rationellt skogsbruk, säger Johan Karlsson tjänsteman på miljö- och byggförvaltningen.

Bygglovens förhandsbeskeden på landsbygden har ökat från 9 (2016) till 15 stycken (2018). Förhandsbeskeden omfattar bland annat av översiktsplanen, strandskydd, kulturmiljö, ängs- och hagmarksinventering, biotopskydd och influensområden.

Miljösamordnare Madeleine Larsson berättade om grönstrukturplanen

– Jordbruksmarkens framtid är en mycket viktig del i vår grönstrukturplan. Vad beror det på att åkermarkens hektar minskar? Betesmarken har gått ner och sedan har det gått upp. Vi ser ingen stark nedgång av arealen. När det gäller mjölkproduktion pratar vi i självförsörjningsgraden. 2016 hade vi 200% i självförsörjningsgraden. När vi ökar invånarantalet så minskar åkerarealen. Vi tittar på långsiktig strategi för livsmedelsproduktionen i kommunen, hur kan vi säkra tillgången till livsmedel vid en krishändelse. Kan kommunen stötta jordbruken i samband med torka till exempel. Vi pratar också om polis i djurskyddsammanhang, vi har många frågor politiskt i jordbruksmarknadens framtid, säger Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling och ansvarig för grönstrukturplanen i kommunen.

– Enskilda vägar där landsbygdsbor kan söka bidrag både de vägar som har statsbidrag och inte. Gårdsbelysning får man om man har en permanent, allmän samlingslokal. 500 kr får man betala och kommunen äger armaturen. Båda fiberföreningarna är igång och nu är arbetet igång, säger Tina Blomster samhällsutvecklare.

– Marknadsplanen som sådan handlar om att göra mycket tillsammans, kroka arm och i den ingår såväl utveckling av centrum som landsbygden. Vi vill placera kommunen på kartan, säger Torbjörn Åkerblad.

– Vi skickade in en skrivelse till kommunen när man skulle anlägga tomtmark utanför Byarum. Kommunen måste föregå som gott exempel att man inte ska bygga på åkermark. Vi vill att ni ska ha sunt förnuft och bygg inte på den bästa åkermarken. Vi är inte mot att man bygger, men sälj inte till någon som ska exploatera någon fritidsby, säger Roger Andersson, ordförande i LRF.

Ordförande för LRF Vaggeryds kommun Roger Andersson

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *