Nyheter

Dialogmöte: Barnen blir fler – och lokalerna…

Nyheter Det blir fler och fler barn i Vaggeryds kommun och ökningen motsvarar behovet av en helt ny skola. Det och mycket mer framkom vid kvällens information om skolans lokalbehov.

  [1/10]

  [2/10]

  [3/10]

  [4/10]

  [5/10]

  [6/10]

  [7/10]

  [8/10]

  [9/10]

  [10/10]

Ett 50-tal hade kommit till Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd för att få information och det gavs också möjlighet att få ställa frågor. Det var främst föräldrar till skolbarn, 2|3-delar var nog kvinnor.
Kommunens befolkning ökar mer än förväntat och dessutom är barnafödandet stort. Tidigare har det varit 160–165 barn per årskull. Nu är det kring 180 och den siffran utgår man för de närmaste åren.
– Antalet barn i skolan ökar med 8–10 procent och det motsvarar en hel skola, berättar bun-chfen Per-Erik Lorentzon och nämnden ordförande Jenny Larsen (KD).
I kvadratmeter handlar det om 3 000.

I dag finns 265 barn i temporära lokaler. Här måste förändring ske, påtalades det.
Renovering av vissa skolor är nödvändiga.
En ny F-6-skola behövs i södra delen av Vaggeryd. Det föreslås en ny F-6-skola som ska ersätta Götafors skola och även ta emot många andra elever. Den ska stå klar hösten 2019. Däremot föreslås ingen ny högstadieskola i Vaggeryd. Man får utrymmen där tack vare en ny skola i Gätafors.

Det finns en vilja att ha kvar landsbygdsskolorna. Det ska vara en långsiktighet och vara en del av landsbygdsutveckling.

Skolresultaten är mycket svaga i kommunen. Här noteras att det måste finns förutsättningar för en bra skolverksamhet.

BUN-chefen berömde bland annat det privata initiativet med en friskola i Tofteryd.

Det ställdes frågor om matsalar, landsbygdsskolornas framtid och mycket mer.

Barn- och utbildningsnämnden ska sammanställa de synpunkter som kommer in för att ha ett underlag för det fortsatta arbetet med skollokaler.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *