Nyheter

Diskusion om det ekonomiska resultatet

Nyheter Budgetberedningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen att höja resultatmålet för Vaggeryds kommun från två procent till tre procent av skatter och generella statsbidrag

Skälet till att man vill öka resultatmålet är att pandemin påverkar och kommer att påverka den kommunala ekonomin framöver. Att öka från två procent till tre procent av skatter och generella statsbidrag innebär ett ökat överskott med nio miljoner kronor från 18 miljoner kronor till 27 miljoner kronor. I skrivelsen pekas också på de senaste årens investeringar har varit kostsamma och lånefinansierade. Nu anser budgetberedningen att det är nödvändigt att öka överskottet för att slippa låna pengar till kommande underhåll och andra investeringar i befintliga fastigheter.

Frågan ska behandlas av kommunstyrelsen där socialdemokraterna avser att redovisa sitt ställningstagande.

I förslaget till ändringsbudget finns en förstärkning med 23 miljoner kronor genom bland annat ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtidigt föreslås ökade utgifter med tio miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 6,5 miljoner kronor för Hjortsjöskolans mellanstadium där tekniska nämnden begärt medel för ersättningslokaler vilket nu föreslås beviljas. Dessutom avsätts 3,5 miljoner kronor för att möta den ökade pensionsskulden som antas öka i och med ökande medellivslängd.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *