Nyheter

Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Nyheter Bakom Biogas i Vaggeryd AB finns 14 starka företagare. Bolaget har önskat en kommunal borgen på 15 miljoner kronor.

Martina och Axel Willman Gärahovs Gård är två av 14 delägare i nytt spännande projekt. Arkivbild

Biogas i Vaggeryd AB bildades i syfte att bygga och driva en biogasanläggning och en ansluten uppgraderingsanläggning i Vaggeryds kommun med målet att sälja komprimerad gas i Vaggeryd med omnejd. 

I informationen, och ansökan för kommunal borgen, finns det angivet att: 

”Lantbruket i Vaggeryd och Skillingaryd är baserat på djurproduktion och därför rågasproduktion i första hand baserat på gödsel. Totalt beräknas ungefär 53 000 ton gödsel per år rötas i anläggningen vilket är räknat att ge 9 GWh färdig fordonsgas. Anläggningen kommer att bestå av rötningstankar, mottagningshall, hygieniseringsanläggning, förbehandling för fast gödsel, uppgraderingsanläggning, biofilter för luktreduktion och uppvärmningsanläggning i form av flispanna eller biokolpanna. Anläggningen är utformad så att den uppfyller de krav som ställs enligt bland annat Energigas Sveriges anvisningar”. 

– Vårt mål är att börja fylla anläggningen hösten 2024 och att produktionen startar våren 2025. Det passar också med växtodlingssäsongen för lantbrukarna så att de kan få färdigrötad biogödsel till vårbruket. Missas tidsfönstret förskjuts hela anläggningen med ett år. Anläggningen byggs på den mark som ägs av markägare som är villig att sälja den till en biogasanläggning. Vi uppskattar investeringen till 78 miljoner kronor fördelat på fyra år. En ansökan är inskickad till Länsstyrelsen i Jönköping om ett klimatinvesteringsstöd på 50,7 miljoner kronor, vi delägare går in med 5,3 miljoner kronor och kommer att söka extern finansiering av banker för resterande belopp, skriver lantbrukarna något redigerat i brevet till kommunen. 

Martin Björn Bratteborgs Gård. Arkivbild

– Fördelarna med anläggningen är en konkret miljö- och klmatåtgärd. Vi kommer att minska klimatpåverkande utsläpp med genomsnitt 4 105 ton Co2 ekvivalenter per år. Denna effekt uppnås genom att biogasen som nyttjas i gasfordon ersätter motsvarande energimängd fossil diesel och bensin men också genom att metanutsläpp från gödselhanteringen minskar. Biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduktion av klimatpåverade gaser och gör att jordbruket minimerar sina utsläpp. Biogaskejdan bidrar också till en lång rad samhällsnytta och kan direkt eller indirekt bidrar till att uppnå samtliga 17 av FN:s globala hållbarhetsmål. Det blir också en bygdeangelägenhet genom att så många lantbrukare går samman och gör storsatsning gemensamt, skriver lantbrukarna i brevet där man ansöker om kommunal borgen på 15 miljoner kronor.

Bakom företaget står drivna och starka lantbrukare såsom Axel och Martina Willman, Olof och Samuel Jonsson, Martin Björn, Ulf Lund, Kennet och Emil Rostedt, Magnus Pettersson, Gustav Gärskog, Stefan Johansson, Patrik Forsberg, Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson.

Biogas i Vaggeryd har sänt in önskan att kommunen skall stötta projektet med en borgen på 15 miljoner kronor.

Gert Jonsson (M) berättar efter arbetsutskottet i kommunstyrelsen;
– Spännande projekt. Men ärendet är inte riktigt klart ännu och det krävs lite med handpåläggning innan vi tar beslut.

Glada kossor i Häradsköp. Arkivbild

Taggar

Dela


4 reaktioner på Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Vaggerydsbo har nog inte varigt vid anläggningen utanför Alvesta, det räcker att passera där så känner man den äckliga lukten.

En utomordentligt bra idé!
Hoppas kommunen hänger på nu.

En liknande anläggning finns utanför Alvesta den varken luktar eller stör på annat vis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *