Nyheter

Du är ansvarig för dina djur

Nyheter Efter rekordvarma sommaren har många djurägare ont om foder och det har gjort att många hästar och nötkreatur fortfarande går ute på ängarna. Men vad säger djurskyddslagen egentligen?

Arkivfoto från sommartävling

Enligt jordbruksverket är man som djurägare ansvarig oavsett om man äger hundra kor, tre ridhästar eller en hund. Djurägaren som behandla sina djur väl och skydda dom mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. I Sverige är det Länsstyrelsen som kontrollerar att djurskyddet efterlevs. Som djurägare ska man följa bestämmelserna och rätta till bristerna som finns och kravet kan kombineras med en straffavgift. Vid grov oaktsamhet mot sina djur kan djurägaren dömas för djurplågeri och därmed böter eller fängelse i högst två år samt att ägaren kan bli förbjuden att ta hand om djur.

Hästar
När betestillväxt inte sker, på vinterhalvåret, får hästar hållas ute upp till 16 timmar per drygt utan tillgång till ligghall. Om du har dina hästar ute mer än 16 timmar ska hästen vara lämpad för det, ha tillgång till ligghall dygnet runt som ger hästen skydd mot väder och vind samt en ren och torr liggplats.

Nötkreatur
Djuren ska vara lämpade för att vara ute under den kalla årstiden, då det inte sker någon betestillväxt. Är nötkreaturet ute mer än 12 timmar eller mer under ett dygn, under den kalla årstiden, ska djuren ha tillgång till en ligghall eller annat stall som ger djuren skydd mot väder och vind samt en liggplats som är torr och ren, som normalt består av tre väggar och ett tak.

Får och getter
Även här ska fåren och getterna vara lämpade för utevistelse under den kalla årstiden där även terräng och underlag ska vara lämpade. Om djuren är ute mer än tolv timmar eller mer under ett dygn, under den kalla årstiden, är fåren och getterna såkallade utegångsdjur. Då ska djuren ha tillgång till en ligghall eller annan byggnad som ska ge fåren och getterna skydd mot väder och vind samt en liggplats som är torr och ren.

– Vi får in hundratals anmälningar om året när det gäller djurskydd. Främst handlar det om sällskapsdjur, säger länsveterinären Inger Nilsson.

Arkivfoto från travskolan i Vaggery

– När vi blir kontaktade om missförhållanden gör vi en bedömning och ser på djuret hur det har skötts. Far de illa? Är de smutsiga? Finns foder, ligghall, strö och bra staket? Bedömningarna görs i varje enskilda fall. Med tanke på bra väderlek här i december så kan djuren få vara ute om det det är möjligt och något längre än vad som är brukligt, men som djurägare ska man hålla sig reglerna inom djurskydd. Vi ser i dagsläget ingen foder- eller ströbrist, men antar att det kommer mer aviseringar om detta längre fram på vårkanten, avslutar Inger Nilsson.

När det gäller foder ska alla djur få foder av god kvalité och den ska vara tillräcklig, allsidig och välbalanserad. Nötkreatur, får/getter ska utfordras minst två gånger om dagen och ska ha tillgång till dricksvatten, av god kvalité, minst två gånger om dygnet. Hästarna ska ha den ha möjlighet att dricka sig otörstiga två gånger om dagen. Platsen där utfodringen görs till hästarna, som ska vara utformad och placerad så att hästen kan äta på ett lugnt och naturligt.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *