Nyheter

”Du har ett ansvar!”

Nyheter Prata risker med farter och säkerställ trafiksäkerheten. Polisen sträcker ut en hand till föräldrar som har en ungdom som kör moped eller a-traktor. Läs inlägget i sin helhet nedan.

Polis kontrollerar en a-traktor. Foto: Pressbild  [1/2]

Polis kontrollerar en moped. Foto: Pressbild  [2/2]

Det här inlägget vänder sig till dig som har en ungdom som kör moped, mopedbil eller A-traktor. Du har ett stort ansvar! Vår förhoppning är att ni tar en diskussion hemma, diskutera risker med farter och säkerställ att era ungdomars fordon är trafiksäkra och körs på ett säkert sätt. Allt i syfte att minska risk för olyckor. Vi poliser uppskattar verkligen när vi möter era ungdomar i godkända fordon!

Trimning 

Om fordonet går fortare än tillåten högsta hastighet, eller är modifierat på ett sådant sätt så den klassas som personbil/motorcykel, riskerar föraren att rapporteras och få dagsböter. Även Transportstyrelsen gör en prövning om man är lämplig att ha körkort. Körkort/körkortstillstånd kan återkallas. 

Olovlig körning och tillåtande av olovlig körning

Även ägare/målsman ansvarar för att fordonet är säkert och lämpligt för trafik. Är fordonet trimmat gäller inte försäkringen och din tonåring kan dömas till olovlig körning, på samma sätt som om som man kört bil utan körkort. Vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter kan dömas för tillåtande av olovlig körning.

Buller och buskörning

Fordon får inte orsaka onödigt buller eller släppa ut rök eller gas i sådan omfattning att olägenhet uppstår. I tätort och bostadsbebyggelse ska färdväg, hastighet och färdsätt anpassas så att inte andra blir störda. Visste ni att polisen kan utfärda böter om man spelar hög och störande musik nära bostadsbebyggelse? Nu skrivs böter direkt på platsen, boten är på 1 000 kronor.

Bältet 

Att köra obältad i hög hastighet kan innebära livsfara. Det finns inga bälteskrav för A-traktorer, men körs A-traktorn på allmän väg bland andra trafikanter som kör i höga hastigheter blir en kollision väldigt allvarlig. Prata med din ungdom om riskerna och ställ krav!

A-traktorer

Får gå max 30 kilometer i timmen och ska ha LGF-skylt (Långsamt Gående Fordon) vid färd på väg. A-traktor som inte uppfyller kraven (förändrad utväxling, varvtal eller hastighet) som traktor är att betrakta som lätt lastbil och kräver behörighet. 

Besiktning

Som A-traktorägare måste man själv hålla koll på när fordonet måste besiktas. Tänk också på att dessa fordon är stöldbegärliga. Lås och förvara på ett säkert ställe när de inte används. Se över försäkringarna så att de täcker. Provkör gärna fordonet ibland så du vet skicket och att utrustningen fungerar!

Taggar

Dela


3 reaktioner på ”Du har ett ansvar!”

Knut: Nu bad ju polisen om hjälp så problemet är nog inte så litet. Sedan finns det absolut bilförare som inte skulle har körkort det kan jag hålla med om.

Jag kan tycka det är konstigt men inte ett ljud om att det var en bil med en fullt fungerande vuxen med ”vanlig bil” som körde rakt in i baken på en A-traktor. Som tur gick detta bra denna gången.

Skriv ett inlägg till alla med körkort för ni är medvetna om trafikförordningen som ni läste eftersom ni tagit körkort.
”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse” Trafikförordningen 3 kapitlet 14:e paragrafen, första stycket

Sluta med häxjakt på alla som kör A-traktor. Tycker samhället ska ha en bra dialog i stället. Det har man inte genom att ge böter för en lapp i rutan utan dialog. Tycker samhället ska ta tillvara på denna resurs som det kommer att bli av dessa ungdomar. För dom lär sig mycket och blir praktiska. Tror de vet mer än de flesta ang hur bilen funkar till exempel.
Sedan vet jag att många av dem jobbar extra för att kunna köra sina traktorer vilket också kan vara positivt för samhället.
Självklart ska föräldrar och ungdomar vara medvetna om att fordonet ska vara lagligt.

I Skillingaryd verkar det i alla fall finnas föräldrar som inte bryr sig alls om sina barns trimmade mopeder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *