Nyheter

Dyster ekonomisk prognos för socialnämnden

Nyheter När socialnämnden presenterade den ekonomiska delårsrapporten för 2022 så visar den en prognos på minus 750 000. Det förväntade underskottet är dock ingenting socialförvaltningen har kunnat påverka menar socialchef Lotta Damberg. – Det är inflationskostnader som vi beräknat till 550 000, berättar hon.

Bilden är ett montage.

Delårsrapporten efter de åtta första månaderna siar om ett underskott på 750 000. När budgeten sattes så fanns det dock ingen invasion i Ukraina samt det bistra ekonomiska världsläget att ta hänsyn till.

Ökade kostnader

Socialchefen Lotta Damberg berättar att den största posten är inflationskostnader, saker och ting har helt enkelt blivit hastigt dyrare. Den andra stora posten rör det förväntade flyktingmottagandet från Ukraina.
– Vi lånade ut en chef till kommunstyrelsen som hade en vana från det att vi tog emot mycket ensamkommande barn. Då lånade vi ut den chefen och ersatte den med en vikarie, berättar hon.

200 000 beräknas den extra utgiften landa på.
– Sen har det inte kommit några familjer från Ukraina, men det är en annan historia, för vi fick ändå väldigt tydligt från nationellt håll att vi skulle säkerställa och bygga upp möjligheten att ta emot.

Man ska ha med sig att prognosen just är en prognos. Några faktiska siffror går inte att säga i nuläget.
– Det är lite knepigt med tanke på inflation och liknande. Men det är där vi tror att det kommer hamna.

Hur går ni vidare nu?

– Vi lämnar den här prognosen till kommunfullmäktige och som vi ser det från nämndens håll så är inte detta några kostnader som vi egentligen har kunnat påverka. Men vi får se vad man nu kommer säga.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *