Nyheter

Efter över tre års nedgång: Nu stiger ­arbetslösheten bland unga

Nyheter Sedan mars 2021 har ungdoms­arbetslösheten i Vaggeryds kommun minskat, men i mars vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg betydligt jämfört med året innan. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen som Newsworthy analyserats

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdoms­arbetslöshet i Vaggeryds kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 6,1 procent.

Under mars månad rapporterade Vaggeryds kommun en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol  (+0,2 procentenheter). Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten.

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 91 invånare i åldern 16 till 65 år i Vaggeryds kommun var inskrivna som arbetssökande (312 färre än i mars i fjol).

Vaggeryd är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser i själva verket just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Tranås, där arbetslösheten stiger med 1,4 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Vaggeryd alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,4 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Nässjö och Sävsjö har den högsta (8,5 procent).

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,3 procent i Vaggeryds kommun under mars månad, motsvarande tio av 97 personer. Det är 0,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−175 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,9 procentenheter i Vaggeryds kommun. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vaggeryds kommun om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,5 procentenheter. I mars var  6,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 27 personer på ett års sikt.

Det är första gången på 35 månader som arbetslösheten bland unga ökar. Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vaggeryds kommun lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *