Nyheter

Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Nyheter Politikerna tar lärdom. Mycket diskussioner gällande ställningstagande till vetobeslut om Vaggeryds vindbrukspark ”Vi borde ha rett ut det här juridiskt” och Länsstyrelsen säger nej till kommunen gällande önskan om mer tid..

Dessa verk gäller det, norr om Pukarp

Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags fanns, som tidigare berättats, punkten gällande Vaggeryds vindbrukspark. I arbetsutskottet var majoriteten överens om att skriva till Länsstyrelsen och begära anstånd för att få mer tid, för att kunna läsa på sig i handlingar, för att kanske senare kunna använda det kommunala vetot. Men det fick inte politikerna, av Länsstyrelsen, då skälet ansågs inte var tillräckligt skäl för uppskov.

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen förklarar:
– Vi skulle ta ställningstagande till vetobeslut. Vi hade mycket diskussion och vi är framme i ett läge där man antingen avstyrker eller inte. Det begärdes votering och siffrorna blev 8 mot 5 till att vi låter det vara som det är. 

Thomas Axelsson (KD) ville att ärendet skulle återremitteras, vilket moderaterna, socialdemokraterna och centerpartiet sa nej till eftersom ”lagt kort ligger”. Men det var fler yrkande under samma ärende. Anna Karin Slunge (S) fick sitt yrkande bifallen när det gällde att det skulle vara en formulering kring vindkraften gällande avstånd och ljud som kan användas i kommunikationen med sökande. Magnus Thelin (L) förslag på ett brev till sökande där vi önskar förtydligande godtogs också av kommunstyrelsen. 

Kenth Williamsson, (S), oppostionsråd;
– Det här blev ett märkligt ärende. På arbetsutskottet var vi för att ansöka om utökad tid. Det här var ett intiativärende och vi kan konstatera att vi inte fick någon förlängning, skälet från Länsstyrelsen var att skälet inte var starkt nog. Vi skulle behöva sätta oss in i ärendet och behövde mer tid, men det det fick vi såldes inte. 

Ulf Abrahamsson, (C);
– Vi är inte sakägare. Från Länsstyrelsen kommer inte handlingar om att vi ska yttra oss längre, utan bara är för kännedom. Thomas Axelsson (KD) nämnde att mycket har förändrats i ansökan från det beslut vi har tagit. Men detta fick vi reda på dagen innan överklagan skulle lämnas in. Alla menade väl, men vi begärde uppskov för att läsa på fick vi svar att det var inte ett godtagbart skäl. Det här är konstigt hanterat av myndigheterna. 

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen menar på att man borde rett ut det här innan sammanträdet.
– Hade vi från arbetsutskottet tagit reda på hur, eller om vi kunde göra något, innan det hamnade hos kommunstyrelsen. Tiden var knapp och vi fick det här bara för kännedom till oss. Myndigheten anser att att kommunen är klar i ärendet. När Länsstyrelsen kommunicerar är det med kommunfullmäktige. Det lagda kortet ligger i kommunfullmäktige och där kan man påverka det här. Skulle vi skriva om ansökan om uppskov skulle vi ha skrivit annorlunda. 

Kenth Williamsson (S);
– Eftersom det inte inkommit något nytt som förändrar ärendet kan vi inte ta ett nytt beslut och vi ser inte heller de yttrande som inkommit. I vindkraftsplanen står det bör när det gäller buller och avstånd, om man ökar verkens höjd så stämmer inte avstånden till bostäder. 

Gert Jonsson (M);
– Det här sliter sönder partigrupperna. Vi hade önskat att man sett över det här över ett nationellt perspektiv gällande buller och avstånd. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Vi tror på den här myndighetsrollen. Vi i kommunen tittar på den lämpliga markanvändningen. Vi förväntar oss att Länsstyrelsen tar miljöansvaret mot människorna och fåglarna. Det är så demokrati fungerar. Vi har antal meter gånger höjden och det är ett bör-värde i vår vindbruksplan. Vi förväntar oss att Länsstyrelsen har tittat på vår vindbruksplan. 

Ett ärende tar lång tid och mycket kan förändras under tid… 

– Det är en annan lärdom. Ansökan kom in här 2016 och den är fortfarande aktuell. Ärendet är gammalt och det skapar osäkerhet samt spretar överallt. Går man fram i lokalpolitiken blir man halshuggen. Här kommer det att bli elbrist och ju mer det blåser ju billigare blir elen, menar Gert Jonsson (M) och får medhåll av femklöverkollegan Ulf Abrahamsson (C):
– Den fria elmarknaden är totalt galen. Tyskarna kan producera grön el här hos oss medan vi importerar kol. Det är helt galet, men inget vi kan göra något åt. Vi får ett högt elpris när Tyskland ställer om.

Fotnot: Här finns artikeln från arbetsutskottet där majoriteten önskade mer tid…

Taggar

Dela


9 reaktioner på Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Så fruktansvärt tråkig läsning, har alla dessa människor inte läst på mer under alla dessa år?
Det står ju så klart att verken vuxit ifrån regelverket. En paus tills man vet vad är verkligen på sin plats.
Sorgligt att läsa detta babbel.
Tack Thomas som tagit dig tid att läsa på.
//Ken Frick

För mig som kommuninvånare spelar det faktiskt ingen roll hur ni partier röstat tidigare kring vindkraft och vindbruksplanen.

Det är nutiden som är!

Jag har läst protokoll och artiklar tillbaka i tid och ser tydligt att det är en svår och känslig fråga för nästan alla partier. Jag har full respekt för det!

Det som glädjer mig nu är att se att samtliga partier tycks se att detta ärende inte hanterats önskvärt och att dagens vindbruksplan faktiskt är svårtolkad och inte räcker till när nu tex verken blivit högre.

En enighet i detta kommer vi alla långt med!

Jag har framfört mitt medborgarförslag om att omarbeta vindbruksplanen med ett skyddsavstånd på aju gånger verkets höjd och ett minimum i kartbilderna på 1 400 meter. Detta menar jag gör vindbruksplanen tydlig igen! För alla parter, inte minst exploatörererna.

Jag har även gett som förslag att pausa all etableringen tills vindbruksplanen är omarbetad. Det tror jag alla håller med om är realistiskt! Till exempel Falkenbergs kommun med längre erfarenhet av vindkraft än vår kommun, har gjort just detta.

Ovanligt att Kenth W skyller allt på Femkövern. Precis som vanligt. Tar inget eget ansvar utan förklarar sitt handlande med att någon annan gjort fel.

Fasansfullt att det inte M, C och S tar mer hänsyn till de boende inom området.
I tillståndet behöver Vindbruksparken inte redovisa slutligt läge, vägar, ledningsdragningar och omhändertagande av de uttjänta verken förrän två månader innan arbetet påbörjas.
Tilläggas kan att mer hänsyn tagits till fladdermöss än till närboende.

Ägarna till Vindbruksparken, ett norskt icke börsnoterat företag, som bygger med hjälp av ett mångmiljardföretag i Tyskland sitter säkert ganska nöjda nu.
Var tror ni den elen kommer att ta vägen?

Att som M, C och S ta stöd av en Vindbruksplan som redan är helt föråldrad visar en tondövhet som är skrämmande.

Stig Svensson (SD)

Då det partiet som säger sig vara de som värna om landsbygden, röstade som de gjorde. oppas jag att detta bli ihågkommit i höstens val. Men när de fokuserar på centrumutvecklingen försvinner landsbygdsutveckling. Jag har skrivit en motion om att vindkraftsutredning ska återuppta sitt arbete, med att det ska bli skall och inte som nu bör.

Jan-Erik Aronsson
Sverigedemokraterna

Ärendet har prövats mot vindbruksplanen i kommunfullmäktige och du röstade för att parken skulle godkännas med fler verk än nu, Thomas. Du var också en utav dem som såg till att det står ”bör” i planen. Att kommunen inte fick uppskov beror på att ni i Femklövern hanterade ärendet fel. Det kan ni inte skylla någon annan för.

Det blåser mest från väster eller hur?

I den riktningen från dessa verk ligger Vaggeryds centralort! Bara några få kilometer från verken på 250 meter.

Jag tror inte det har uppmärksammats hur illa det kan bli med buller, infraljud och inte minst störande fruktansvärt blinkande ljus för er som bor inne i Vaggeryd!

Grundtillståndet är utfärdat nu, men har inte vunnit laga kraft. Fram till det vinner laga kraft har kommunen all möjlighet att ändra sin inställning. Helt enkelt att avstyrka miljötillståndet (lägga vetot).

Detta går fortfarande att lösa! Det är full förståeligt att det är svårt att hasta fram sådana här beslut. Försiktighetsprincipen är viktig att även ha i åtanke nu.

Det var inte enighet och fanns många frågetecken då i oktober 2020, nu skulle jag säga det finns ännu fler frågetecken!

Ta upp detta i kommunfullmäktige och då ta del av all den information som faktiskt finns. Det är nu och inte sen som detta kan göras rätt.

Artikel refererar bara till partierna åsikter för de som röstade mot att använda det kommunala vetot. Därför är det på sin plats att redogöra för de partier som röstade för detta.

Under 2021 stoppades de svenska kommunerna 78 % av pågående vindkraftsprojekt, och detta oavsett partier och politiskt styre. Det verkar till och med som miljöpartiet, som varit den främste förespråkaren för vindkraft på riksnivå, lämnar synen på att bygga verk som påverkar människors livsmiljö eller skadar känsliga naturområden.

Att på vårt KD förslag, dvs ”Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan 2020-10-26, vilket innebär att det därmed inte längre finns någon kommunal tillstyrkan för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Detta fick gehör hos L, MP, KD och SD och vi var naturligtvis glada för detta. Med andra ord ett kommunalt veto.

Att andra partier valde att inte stödja detta förslag beklagar vi. Anmärkningsvärt är (S) ställningstagande som innan beslutet togs antydde, att man inte ville tillstyrka denna park p g a att den inte uppfyller vad som står i vår vindbruksplan. Nu tycks man tro, att man kan påverka detta framledes på något annat sätt, hur detta nu skall gå till.

Vi får hoppas att överklagande från grannar, intresseorganisationer och naturorganisationer vinner gehör för sina synpunkter, så att detta beslut aldrig vinner laga kraft.

Thomas Axelsson (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *