Nyheter

Ej överens om kommunal hundrastgård

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget om hundrastgård i Vaggeryd eller/och Skillingaryd. Men några partier tyckte att sociala företag skulle anordna rastgård.

Arkivfoto

En Vaggerydsbo föreslår i ett medborgarförslag att en hundrastgård ska anordnas både i Skillingaryd och Vaggeryd. Tekniska kontoret har yttrat sig och sagt nej med tanke på kostnaderna det skulle innebära. Anläggningskostnaderna skulle hamna på över 200 000 kronor och driftunderhållet för hundrastgårdarna strax över 70 000 kronor.

Från början i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det votering av ärendet där Ulf Abrahamsson (C), Jerry Karlsson (L) och Christer Holmgren föreslår kommunstyrelsen att gå på tekniska utskottets linje att avslå förslaget. Berry Lilja (S) som fick medhåll av Lennart ”Charlie” Karlsson för sitt förslag att ärendet skulle återremitteras till kommunledningskontoret för att se om Arbetsmarknadsenheten skulle vara intresserad. Förslaget som gick till beslut var att se efter med sociala företag om intresse finns. Både Oden och Freja ställer sig positiva till förslaget, men vill veta mer innan beslut ges. Arbetsmarknadsenheten ser dock detta som ett uppdrag för socialt företag att stå för driften samtidigt som samhällsservicen är svår att räkna hem.

Kommunledningskontoret föreslår att föreningslivet ska undersöka möjligheten att anordna rastgårdar med så kallat leaderstöd.

Vid senaste arbetsutskottsammanträde blev det votering igen där avslag till medborgarförslaget vann med 3 – 2 och femklöverns förslag vann gehör. Nu går det avslagna ärendet tillbaka till kommunfullmäktige.

– Vi (S) och (V) är för förslaget och vi har svårt att förstå att det inte går att att ha en hundrastgård när vi har hunddagis. Sociala företag kan tänkas att sköta rastgården. Skrivelsen från AME är positiv. Vi delar förvaltningens syn. Vi tycker att det är ett utmärkt sätt, säger Kenth Williamsson (S).

– Det handlar om kostnader och annat, vi säger nej, avslutar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Fotnot; Uppdaterat kl 08.55; De som avslag på motionen var Gert Jonsson (M), Allan Ragnarsson (M), Maritha Bengtsson (KD), Thomas Axelsson (KD, Jerry Karlsson (L) , Ulf Abrahamsson (C), Kristin Stark (MP) och Jan-Olof Svedberg (SD).
Reservation gjordes av; Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och Lennart Karlsson (-) reserverar sig till förmån för Kenth Williamssons förslag.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *