Nyheter

Ekologiskt odlad mark ökar kraftigt

Ekologiskt odlad mark ökar kraftigt

Nyheter Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Även i Jönköpings län 'är det en kraftig ökning.  

Pressbild

Detta är siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden.

– Det här är en positiv utveckling eftersom konsumenterna i hög grad efterfrågar livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV.

Förra året brukades 609 104 hektar av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt, motsvarande 20,2 procent. År 2009 var siffran 385 064 hektar, vilket innebär en ökning med 58,2 procent under de senaste tio åren. Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

– Vi vill se en ännu snabbare omställning till ekologisk odling. Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Sverige har tagit ett steg i rätt riktning, men en snabbare omställning kan stärka tillväxten i svenskt lantbruk och öka såväl export som inhemsk försäljning, säger Jonas Carlberg.

Under 2018 var Jämtland det län i Sverige som hade högst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, nämligen 39,7 procent. För Jönköpings län var siffran 23,7. Lägst andel bland Sveriges län finns i Skåne där endast 8,4 procent av odlingsmarken brukades ekologiskt.

I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar.

KRAV-certifieringen är i flera avseenden striktare än EU:s regler för ekologiskt jordbruk, bland annat genom hårdare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. KRAV-certifierade lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el. Den KRAV-certifierade odlingen utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *