Nyheter

Ekonomin diskuterades på nämndmöte

Nyheter När socialnämnden träffades i förra veckan lämnades en delårsrapport del perioden januari - augusti

Precis som för alla verksamheter så präglas redovisningen av den covid-19-pandemi som har pågått under 18 månader och som fortfarande är närvarande i vår vardag. Socialförvaltningen har haft det svårt med att stärka bemanningen inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionshinder. Ekonomiskt visar det ändå ett överskott eftersom ett flertal aktiviteter har ställts in på grund av pandemin. Det handlar om dagverksamhet för dementa, växelvår och träffpunktsverksamhet för äldre. Redovisningen visar ett överskott på omkring fem miljoner kronor för perioden och i en prognos för helåret räknar socialnämnden med ett överskott på 500.000 kronor. Att ekonomin är stabil beror bland annat på de tillfälliga regler om ersättning för hela sjuklönekostnader som riksdagen beslutat om och som har gällt fram till halvårsskiftet.

De har heller inte kunnat nyttja pengar för kompetensutveckling, men där räknar man med att kunna genomföra någon under det sista kvartalet. Allt vid mötet handlade inte om ekonomi utan nämnden passade på att utse Thomas Strand som socialnämndens representant i Tillgänglighetsrådet.

– Pandemin har ju präglat allt som gjorts sedan den dök upp, säger Ann-Katrin Löfstedt som är nämndens ordförande. Pandemin har gett ökade kostnader framförallt inom personalsidan, men även minskade intäkter vid till exempel restaurangerna. Hon avslutar med att konstatera att man skymtar ljuset i tunneln bland annat genom de borttagna restriktioner som aviserats samt det faktum att detta sammanträde var det första där alla ledamöter kunde delta fysiskt om de så önskade.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *