Nyheter

Ekonomisk information för socialnämnden

Nyheter De första tre månaderna redovisades på veckans sammanträde

Med anledning av coronapandemin, convid 19, blir ekonomin något svår att greppa. Det blir av naturliga skäl stora underskott i till exempel äldreomsorgen som redovisar ett minusresultat med 1,5 miljoner kronor. Då ska man veta att länet och kommunen drabbades av pandemin på allvar först en bit in i april. Nu har kommunen bestämt att man ska redovisa samtliga direkta kostnader för coronapandemin på ett eget konto. Det ska göras för första tertialet, det vill säga från årsskiftet till sista april. Hur de siffrorna ser ut och hur de kostnaderna ska hanteras blir en senare fråga för kommunen i sin helhet att hantera. Ambitionen är att den redovisning ska ske i samband med nämndens sammanträde i slutet på maj månad.

När det gäller budgetarbetet för 2021 så är det förskjutet mot ett normalår. I nästa vecka startar budgetberedningen sitt arbete och målet är att en budget, avseende driften, för Vaggeryds kommun ska kunna antas i oktober månad.  Investeringsbudgeten räknar man dock med att klara under juni månad.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *