Nyheter

Eleverna mer nöjda än föräldrarna visar ny rapport

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde presenterades kvalitetsrapporten som visar en bild över verksamheten jämförelse med länet och riket. 

Arkivfoto från skolavslutning

Rapporten innehåller nöjdhet, lärare per antal elev, stimulans, skollokaler med mera där både personal, elever och föräldrar svarat.

– Vi fick ta del av slutrapporten och det är egentligen en sammanställning av flera rapporter. Vi har fått en samlad bild där vi jämför oss med länet och riket i stort, berättar Jenny Larsen (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

I grundskolan går 1 677 elever, i förskoleklass 178 barn och i fritidshem finns 658 barn. I grundskolan (årskurs 1-9) är det 53 procent föräldrar som har eftergymnasial utbildning, jämfört med länet och riket ligger denna procentenhet under i båda fallen. Andelen elever med utländsk bakgrund är 21 procent jämfört med länets 27 procent och rikets 26 procent. Andelen elever i kommunal skola går 95 procent av eleverna i Vaggeryds kommun kommunal skola, vilket är högt jämfört med riket (85 procent) men färre än i länet (97 procent). 

Antalet elever per lärare ligger på 12,2 i kommunen, vilket är samma siffra i riket, men länet ligger lägre med 11,4. 

– Vi ser att det är en högre andel lärare med lärarlegitimation samt tillsvidareanställda lärare här än både jämfört med riket och länet. Man kan undervisa i annat än vad man är behörig till och den här rapporten handlar om att ha en pedagogisk examen. Vi ser att vi har stärkt upp med personal på gymnasiet. När vi ser på fritidshemmen så sticker vi ut och det syns att vi har satsat mycket. Här ligger vi mycket högre med antalet lärare jämfört med både länet och riket. Det är viktigt att vi har en trygghet. Vi ligger lite lågt gällande skolpsykologer, berättar Jenny Larsen (KD). 

– Eftersom vi växer mycket är det svårbedömt gällande kostnaderna och stadsbidragen är lite lägre än tidigare, menar Jenny Larsen (KD). 

I rapporten ses att fastigheterna i Götafors skola F-3 samt träskolan vid Hjortsjöskolan är i dåligt skick och att vinkelbyggnaden vid Hjortsjöskolan inte är i brukbart skick. Renoveringsbehov finns i Östra skolan F-3 som gäller elverksbyggnaden, Hjortsjö lågstadielärare, paviljongen vid Hjortsjöskolans högstadium, Fågelforsskolan F-6 och samtliga landsbygdsskolor förutom Bondstorp och Klevshult. Skollokaler i bra skick anses vara paviljong sporthall i Östra skolan, vid Hjortsjöskolans mellanstadiet ersättningspaviljongen och högstadiets lokaler, Sörgårdsskolan F-6, Fågelforsskolan 7-9, Bondstorp F-3 och Klevshult F-3.

– Trygghet är en viktig parameter och den här rapporten visar om man känner sig trygg i skolan. Vi jämför oss själva givetvis och skola för skola. Det är svårt att se överlag, men vi ligger över medel, och att eleverna känner sig tryggare här i årskurs 5 och 9, än övriga riket. Den här analysen blir för varje rektor att studera mera, säger Jenny Larsen (KD) som också nämner att gällande studiero ligger kommunen bra till. 

– När det gäller stimulans och nöjdhet dippar årskurs 9 lite. Det är kanske en svår fråga att svara på, då man jämförs med annan årskull tidigare år. Om vi ser på resultatet som vårdnadshavare svarat på så ligger riket på 7,7 (högst 10, lägst 0), men här hos oss ligger vi på 6,9 i snitt. Det vi kan se här är att eleverna är nöjda, men inte föräldrarna. Eleverna har svarat annorlunda. Är det så att vi i skolan inte har lyckats med att tala om föräldrarna hur det fungerar? Varför är våra föräldrar mer missnöjda med skolan än eleverna? Vi ska ha mer kontinuerlig kontakt med föräldrarna så att de får en tydligare bild om hur det fungerar i skolan. Vi tror att det handlar om att man inte vet vad som händer i barnens skola. Tittar vi på närvaron är den svår att mäta under pandemin, berättar Jenny Larsen (KD) och fortsätter med att betygen årskurs 9 har lyfts upp en nivå och just nu ligger årets nior bra till. 

En samlad bedömning barn- och utbildningsnämnden gjorde var att skolan ligger bra till och att man behöver jobba mer med pojkarnas meritvärde när det gäller betygen samt att föräldrarna ska få mer vetskap om vad som händer i skolan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *