Nyheter

Elevers kvadratyta diskuterades

Nyheter Hur stor plats ska en elev i skolan ha? Det har barn- och utbildningsnämnden vid senaste sammanträdet diskuterat. Riktmärke togs på tio kvadratmeter per elev.

Arkivfoto; Sörgårdsskolan i Skillingaryd

Rekommendationer från Boverket angående friyta för förskolebarn och elever finns, men inga regler angående lokalytans storlek. Ansvaret ligger på huvudmannen (kommunfullmäktige) att tillgodose en god arbetsmiljö för personal och elever samt att arbetsmiljökraven angående ljus och luft efterlevs. Kommunens skolor skiljer sig i fråga om effektiva lokaler. Skolorna är av äldre modell och byggdes utifrån dåtidens behov. Sörgårdsskolan i Skillingaryd är kommunens senaste skolbyggnation med modernt anpassade och effektiv använd lokalyta. Riktmärket är tio kvadratmeter per elev som använd i ett flertalet kommuner. På Sörgårdsskolans har varje elev 10,7 kvadratmeter per elev.

– Vi har försökt att höja standarden överallt, men det klart att det blir ett större problem med när man är 30 elever i en klass än om man är 20 elever, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Taggar

Dela


1 reaktion på Elevers kvadratyta diskuterades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *