Nyheter

En bild av hur invånarna tycker

Nyheter SCB medborgarundersökning presenterades i stora drag under senaste sammanträdet i kommunstyrelsen

Kenth Williamsson (S) berättar om undersökningen och nämner att den är svår att jämföra med tidigare undersökningar då en del förändringar har gjorts kring frågorna. 

I undersökningen som är gjord 2022 var det 137 kommuner i landet som deltog. I Vaggeryds kommun fick 1 200 invånare utskicket och 425 personer svarade, vilket betyder 36 procent. I undersökningen finns frågor om boendemiljö, hälsa och mer fokus på den kommunala verksamheten. I senaste undersökningen finns inga mellanbetyg, så resultat ser annorlunda ut än tidigare, vilket Kenth berättar och kommenterar vidare: 

– 68 procent av invånarna rekommenderar att man flyttar hit, i riket var det 62 procent så vi ligger strax över riket. Man är nöjd med inflytandet och att kommunen är en bra plats att bo och leva i. Sämre betyg fick hur kommunen sköter sina verksamheter. Det är i och för sig både plus och minus. Vi ligger högt när det gäller äldreomsorg, miljöarbetet och man tycker att man har en närhet till skola och omsorg. Däremot ligger vi lägre i frågor gällande kultur- och fritidsfrågor, skötsel av byggnader. Det sistnämnda faller sig naturligt då det är en fråga som har diskuterats mycket. Om man ser på generella frågor så har vi en trygg kommun och invånaren upplever att man har möjlighet att påverka ett beslut. 

– Den parametern som ligger lägre i riket är polisens närvaro bland annat, samtidigt som förtroendet för politiker är högt, summerar Kenth Williamsson (S). 

Arkivbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *