Nyheter

En vädjan från Liberalerna för en starkare familjecentral

Nyheter Liberalerna skriver ett öppet brev till den styrande majoriteten, och kommunalrådet Gert Jonsson (M), i Vaggeryds kommun...

Arkivbild familjecentralen. Foto: Martina Ojala

Till vårt kommunalråd Gert Jonsson

Du har säkerligen redan uppmärksammat det medborgarförslag där det utryckts en tydlig oro för bristen av en kuratorstjänst på familjecentralen. Det är en oro som vi Liberaler delar fullständigt efter att ha träffat familjecentralens personal.

Under sex år har den samlokaliserade familjecentralen funnits. Där har arbetats för att utveckla stödet till alla barnfamiljer. De upplever att de kommit långt i sitt förebyggande arbete genom intern (region och kommun) samverkan. Rådande samhällsklimat, sviterna efter covid, krig i vårt närområde, ökad psykisk ohälsa i hela samhället med mera gör att de numera fångar upp allt fler familjer i behov av stöd.

Familjecentralen står nu inför ett vägskäl, ska de kunna erbjuda barnfamiljerna i kommunen sitt stöd eller ska de få göra ett visst avkall på sitt uppdrag?

Vi vänder oss till dig som företrädare för Vaggeryds kommun med en vädjan som rör vår gemensamma framtid. Som Liberaler och förespråkare för en samhällsutveckling som sätter människors välmående i centrum, är vi djupt oroade över socialnämndens nej i detta ärende. 

Som kommun har vi ett ansvar för att förebygga och stödja de behov som våra medborgare har. Särskilt när det handlar om våra allra yngsta. Att försöka förhindra problem innan de uppstår är en grundläggande princip i samhällsutveckling.

Vi ser det som avgörande att familjecentralen har resurser för att erbjuda tidiga insatser och stöd till våra familjer. Vi lever i en tid då barn och unga står inför allt större påfrestningar gällande psykisk hälsa och lättare tillgång till droger. Det är vår plikt som samhälle att stå vid deras sida.

Det är därför vi vädjar till dig, som bär ett stort ansvar för vår kommuns välmående. Vi uppmanar dig att omvärdera beslutet att avslå medborgarförslaget om en kuratorstjänst. Att investera i förebyggande åtgärder och tidiga insatser är en investering i vår framtid som jag framförde i den allmänpolitiska debatten i senaste kommunfullmäktige.

Vi vill påminna om att personalen på familjecentralen utgör en ovärderlig resurs. Genom att erbjuda dem de nödvändiga verktygen och resurserna, visar vi vår uppskattning för deras arbete och bidrar till att vårda kommunens mest värdefulla tillgång – våra människor.

Vi hoppas innerligt att ni kommer att överväga vår vädjan och agera i enlighet med vårt gemensamma mål.

Att skapa en trygg och hälsosam framtid för alla i Vaggeryds kommun.

Eller som någon sa ”Vill vi stoppa gängvåldet får vi börja i mödrahälsovården”

Liberalerna i Vaggeryd kommun genom ordförande Magnus Thelin

Taggar

4 reaktioner på En vädjan från Liberalerna för en starkare familjecentral

Efterlängtat att se när någon tar bladet från mun och visar att man vill hjälpa och i rätt ända. Vi har en utmärkt familjecentral där de mindre barnen och dess föräldrar ska kunna bli hjälpta. Både med uppkomna problem och att problem inte ska uppstår.
Men man kan inte göra detta utan tillräckliga personalresurser.
Bra jobbat L!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *