Nyheter

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Nyheter Fåglabäck och Himlabacken i Skillingaryd har blivit ett attraktivt område. Nu har ytterligare ett bygglov getts.

Arkivfoto över Fåglabäck

Miljö- och byggnämndens beslutade i tisdags att lämna ett positivt förhandsbesked och bygglov för nybyggnad av enbostadshus vid fastigheten Fåglabäck 2;2.

– Ja allting är okej, så vi ger ett positivt besked, säger Johnny Wackt (KD), ordförande i miljö- och byggnämnden.

Vid översiktsplanen över Fåglabäck kan man se att naturvård är riksintresset vid Fåglabäck. Ängs- och hagmarksinventeringen är gjord och anger björkhage. I naturvårdsprogrammet omnämns Fåglabäck som botanik- och friluftsområde. Inom fastigheten 2;2 finns ett fornminne registrerat då det har varit fyndplats för en stenyxa. Grannarna samtyckte till förhandsbeskedet.

Vid sammanträdet beviljades även bygglov för ”Häradsdommaren” i Fåglabäck där ett enbostadshus följe plan och fick godkänt.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *