Nyheter

Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Nyheter Vid senaste miljö- och byggnämnden beslutades att ge ett bygglov till masten intill Södra park i Vaggeryd. – Vi var tveksamma till placering men endast en synpunkt inkom, berättar nämndordförande Dauhn (S)

Här ska masten placeras. Foto från bygglovshandling

Bygglovet gällande den 60 meter höga mast som skulle placeras intill bostadsområdet Södra park i Vaggeryd återremitterades vid senaste nämndmöte, då man önskade mer utredning samt att grannarna bjöds in att lämna synpunkter. Men vid nämnden förra veckan blev det beslut i frågan. 

– Ja, bolaget fick bygglov. Vi var tveksamma till placeringen och hur man ska ta sig dit. Men masten ska placeras med hjälp av en helikopter har vi fått till svar. Vi var inne på att samordna det med masterna som är nära vattentornet, men det var inte möjligt. Tyvärr var det låg andel grannar som hörde av sig, då vi önskade få in dessa synpunkter. Endast en synpunkt inkom, berättar Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Länsstyrelsen och Försvarsmakten hade inga synpunkter i sitt remissvar till kommunen gällande 60-metersmasten. Enligt ansökan blir masten 60 meter hög och är osagda. I närheten av masten kommer en teknikbod att uppföras också. 

Fotnot; Synpunkten som inkom angav att man inte tycker masten ska placeras på tilltänkta platsen utan önskar en annan placering, förslagsvis vid det befintliga vattentornet. 

Taggar

Dela


Läs mer

Grannarna ska höras innan 60 meter mast byggs

1 reaktion på Endast en synpunkt inkom om mastplacering

Kanske var för att det inte kom någon mer information än på kommunens hemsida och den var inte så lätt att hitta!!
Smidigt sätt att slippa synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *