Nyheter

Ett år som biskop

Ett år som biskop

Nyheter Den 12 april är det ett år sedan Fredrik Modéus vigdes till biskop i Växjö stift.

Det första året har till stor del ägnats åt att lyssna in och analysera människors längtan och förhoppningar på kyrkan i framtiden. Biskopen har också engagerat sig för en human flyktingpolitik.

– Det har varit ett omtumlande, utmanande och fantastiskt roligt år. Det som varit viktigast för mig är att träffa människor och försöka förstå hur vi tillsammans ska kunna bygga kyrka för framtiden, så sammanfattar biskop Fredrik Modéus sitt första år i Växjö stift.

Något av det första Fredrik Modéus gjorde som ny biskop var att ställa frågan ”Vad vill du dela? ”Han bjöd in alla som ville att berätta om vad man ser som angeläget för Svenska kyrkans framtid, om vilka utmaningar respektive möjligheter man ser och vad man längtar efter. Biskopen samtalade med närmare 2 500 personer och fick även ta emot ett stort antal brev och mejl. Det biskopen fått höra sammanfattade och analyserade han genom att peka ut fem områden, som han vill kraftsamla kring. Det materialet ligger till grund för ett utvecklingsarbete i Växjö stift, som nu håller på att ta form.

Biskop Fredrik Modéus har under året även engagerat sig på olika sätt för en human flyktingpolitik. I oktober vädjade han i en appell till Växjö stifts församlingar om att upplåta ändamålsenliga lokaler som evakueringsplatser för flyktingar. På bara en helg togs 570 platser fram. Biskopen har vid flera tillfällen uttalat sig med anledning av den svåra situationen för de människor som befinner sig på flykt. Han har bland annat riktat kritik mot regeringens förslag om tillfällig lagstiftning för att fler flyktingar ska söka asyl i andra länder än Sverige.

– Det är en naturlig följd av den kristna tron att engagera sig för en medmänskligare värld. Många av stiftets församlingar gör ett imponerade arbete riktat mot asylsökande och nyanlända. Tillsammans med andra goda krafter ska kyrkan verka för ett öppet och varmt samhälle där alla får plats, säger biskop Fredrik Modéus.

Under året har biskopen även välkomnat många till biskopsgården Östrabo, besökt Svenska Kyrkans Ungas nyårsläger, hållit andakter och gudstjänst i radio, tagit emot åtta nya kyrkoherdar i stiftet, vigt präster och diakoner, föreläst och debatterat, besökt vänkyrkan ILCO i Costa Rica och mycket annat.

Det som väntar biskopen framöver är ett fortsatt arbete med att bygga kyrka för framtiden, hela tiden med utgångspunkt i de fem områdena och i nära dialog med alla i stiftet som vill vara med

– Jag har sett så mycket framtidstro och mött så mycket längtan i stiftets församlingar. Min förhoppning är att vi de närmaste åren kommer att kunna inspirera varandra och arbeta åt samma håll i de frågor som vi tillsammans ser är så viktiga för framtiden, säger biskopen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *