Nyheter

Ett bra ekonomiskt år blev det

Nyheter Kommunstyrelsen gick igenom och godkände årsredovisningen från föregående år. Alla nämnder gick plus men politikerna är bekymrade över att betygen i årskurs nio inte är så bra som de borde.

Arkivfoto

– Redovisningen är omfattande och det kommer att bli en riktig dragning på kommande fullmäktige. Det är vissa mål vi inte når och det handlar bland annat om niornas resultat i skolan. Nämnderna har ett balanserat resultat och på utvecklings- och befolkningssidan är det positivt, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi delar synen. Resultatet i skolan är inte bra, vilket vi är medvetna om. Det som vi i (S) tycker är bekymmersamt är att man lagt sig på 1% på överskotten av budgeten på de finansiella målen vilket vi också reserverade oss mot. Vi tyckte att 2% borde vara en standardnivå, säger Kenth Williamsson (S).

Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun ett resultat på 8,9 miljoner kronor för 2017 och hela koncernen, inkl bostadsbolag och energibolag, är resultatet över 22 miljoner kronor. Verksamheterna genererade ett överskott närmare 10 miljoner då samtliga nämnder redovisade positiva resultat.

Kommunen har en nettoinvesteringsvolym på 115 miljoner kronor där det kan nämnas att de större projekten är exploatering vid Stigamo 29,4 miljoner, vattenverket 9,4 miljoner kronor (pågående arbete), Hoks- och Bondstorps skola närmare 6 miljoner kronor vardera.

Vi var, 31 december 2017, 13 840 invånare vilket har ökat med 196 stycken sedan föregående årsskifte.

Nu är det upp till kommunfullmäktiges ledamöter att se över årsredovisningen och godkänna densamma.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *