Nyheter

Ett förslag som kan verkställas snabbt

Ett förslag som kan verkställas snabbt

Nyheter Lagom till kommunfullmäktiges aprilsammanträde lämnades ett medborgarförslag in med önskemål om uppsnyggning av kommunens fastighet på hörntomten Västra  Järnvägsgatan-Källeliden.

Bara några dagar senare har det förslag i praktiken blivit godkänt.
Nästa vecka föreslås nämligen kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om att riva den gamla förrådsbyggnaden utmed Västra Järnvägsgatan

I medborgarförslaget pekade man på en ”stor ödetomt med förfallet huset med trasiga glasrutor och annat skräp”.

Fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd inköptes som så kallad exploateringsfastighet. Byggnaden på fastigheten har använts som förrådslokal men har utsatts för vandalisering. Därför anses rivning av fastigheten är att föredra.
Det skulle kunna bana väg för bostäder på den här hörntomten. Ett mera centralt tomtläge är ju svårt att tänka sig.
Därmed står tre byggnader i Skillingaryd på tur för rivning: Den svårt vandaliserade fabriksbyggnaden på Fabriksgatan, mejeritomten och så nu detta gamla magasin på Västra Järnvägsgatan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *