Nyheter

Ett lyckat samarbetsprojekt 

Nyheter Kommunens satsning på en idrottsskola bådar gott för framtiden, visar teknik- och fritidsförvaltningens utredning. 

Arkivbild: Jim Carlsson

På teknik- och fritidsnämndens senaste möte informerades politikerna om Idrottsskolan som genomfördes under höstterminen 2022. Idrottsskolan är ett samarbete mellan Värnamo kommun och RF SISU Småland, som har genomförts varje år sedan sju till åtta år tillbaka. Teknik- och fritidsförvaltningen har det övergripande ansvaret och RF-SISU Småland går in och stöttar föreningarna med arvode för deras deltagande. 

Idrottsskolan är ett koncept där en målgrupp av barn inbjuds att testa på olika idrotter. Alla i den aktuella målgruppen blir inbjudna att delta i idrottsskolan. 2022 genomfördes endast en Idrottsskola, under höstterminen. 

Idrottsskolan hålls till en låg kostnad så att ingen utesluts av ekonomiska skäl. Målsättningen med idrottsskolan är att barnen ska se bredden av idrott och att prova sig fram. Idrottsskolan ska bygga på lek, ge allsidig träning och väcka intresse för fysisk aktivitet. Ett annat syfte med idrottsskolan är att barnen ska få delta i en idrott de kanske inte hade provat annars. Genom idrottsskolan blir det ingen stor kostnad för barnet att testa flertalet idrotter. Efter avslutad idrottsskola är målet att barnet ska ha skapat ett intresse för någon idrott som de kan tänka sig att fortsätta med. 

Målgruppen höstterminen 2022 var alla barn i årskurs två. Inbjudan skickades hem till samtliga elever i den valda årskursen. Idrottsskolan kostar 150 kronor och då ingår T-shirt, vattenflaska samt ett diplom. Vid avslutning delas en ”goodiebag” och diplom ut till deltagande barn. Det var 55 barn som anmälde sitt intresse till idrottsskolans 44 platser. 43 barn slutförde idrottsskolan. Uttagningen till platserna skedde genom lottning, det var elva barn som inte fick någon plats i idrottsskolan. Anledningen till att antalet platser är begränsade är att föreningarna endast kan ta emot ett visst antal barn med bibehållen kvalitet. 

Intresset att delta som förening i idrottsskolan har i år varit stort. Åtta föreningar deltog under höstterminen. Idrottsskolan pågick mellan vecka 34 och 49. Under hösten medverkade Värnamo Simsällskap, Orienteringsklubben Stigen, Värnamo Brukshundsklubb, Värnamo Innebandyklubb, Värnamo Tennisklubb, Wernamo ju-jutsu, Bågskytteklubben Björnen samt Värnamo Brottarklubb. Varje förening hade två tillfällen att visa upp sin idrott. 

Idrottsskolan inleddes med en gemensam träff i samband med första tillfället. Vid det tillfället mötte ansvarig upp barn och föräldrar och överlämnade t-shirt och vattenflaska och gick igenom praktisk information om idrottsskolan. Vid det sista tillfället fick alla barnen diplom och en ”goodiebag”. Föräldrarna fick svara på en enkät efter Idrottsskolans avslut. 38 föräldrar besvarade enkäten och de var eniga om att information om idrottsskolan har varit bra. 

”De upplevde att idrottsskolan hade hjälpt till att bredda deras barns intresse för idrott och 35 föräldrar uppgav att deras barn har för avsikt att börja på någon idrott. Alla idrotter finns nämnda bland de idrotter som barnen har för avsikt att börja med efter idrottsskolans slut. Samtliga föräldrar uppgav att de kan rekommendera idrottsskolan till andra föräldrar. Föreningarna tyckte de fick bra information från förvaltningen när idrottsskolan genomfördes. Av de sju föreningar som besvarade enkäten kan sex föreningar tänkas vara med igen och en svarade kanske. En förening skulle önska en ”kickoff” där alla föreningar och deltagare samlas vid ett tillfälle innan idrottsskolan drar i gång. Då kan varje förening förmedla praktisk information”, skriver tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade att godkänna informationen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *