Nyheter

Evas svar till Göran om Gullvivan

Nyheter "Som ansvarig verksamhetschef för bland annat Sörgårdens äldreboende vill jag göra några tillrättaläggande gällande vissa påstående i Göran Lemkes öppna brev".

Arkivfoto

Jag vill börja med att säga att förvaltningen har förståelse för att en flytt kan skapa oro och otrygghet. Trots detta är det ibland en nödvändig åtgärd och uppdraget för förvaltningen är då att i denna förändring ändå försöka göra det så bra som möjligt. Enskilda individer komma ändå att bli påverkade på ett negativt sätt och det beklagar jag.

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma trots stora och omfattande behov av stöd och hjälp. Detta är möjligt tack vare en väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. I Vaggeryds kommun kan jag konstatera att under det senaste året ansökte färre personer om bistånd i form av inflyttning till särskilt boende. De som ansöker får i huvudsak bifall på sin ansökan, endast ett litet fåtal bedöms inte ha rätt till insatsen. De personer som får bifall på sin ansökan kan ganska omgående anvisas lägenhet i särskilt boende.

Antal personer och antal beviljade timmar gällande hemtjänst har i Vaggeryds kommun legat förhållandevis konstant de senaste åren. Den individ som har stora behov av stöd och hjälp kan beviljas insatser flera gånger per dygn.

Socialnämnden är enligt lag skyldig att bedriva uppsökande verksamhet och under förra året fick alla födda 1931 och 1932 och som inte har varit i kontakt med socialförvaltningen erbjudande om hembesök för att få information men också kunna lämna sina synpunkter på vad äldreomsorgen bör bidra med. Överlag vill de allra flesta bo hemma och klara sig självständigt så länge det är möjligt.

Den boendeform som efterfrågas är inte längre särskilt boende utan så kallade trygghetsboenden. Denna boendeform kan liknas vid de servicehus som fanns förr. Skillnaden är att det inte behövs något beslut från biståndshandläggare för att kunna få en sådan lägenhet, här ställer man sig i kö som till vilken annan lägenhet som helst.

Anledningen till att enheten Gullvivan på Sörgården ska avvecklas är följande:

Inför budgetarbetet 2018 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att göra en budgetanpassning. Ett av förvaltningens förslag i handlingsplanen för budgetanpassning till nämnden var bland annat att avveckla enheten Gullvivan. Skälet till att det just blev Gullvivan är att arbetsmiljömässigt har den enheten under många år varit undermålig. Hygienutrymmena är trånga, taklyft går inte att installera och det fungera inte alltid heller att använda fristående lyft.

Personalen på Gullvivans enhet informerades om förslaget innan det kom till social samverkan och socialnämnd. Därefter har personalen kontinuerligt informerats av ansvarig områdeschef och hon har också varit lyhörd för personalens önskemål gällande nya tjänster. Sörgårdens äldreboende kommer fortsättningsvis ha personalkostnader som en stor post i sin budget men den totala bemanningen kommer att minska med cirka 8 årsarbetare, vilket också utgör anpassningen till budget. Detta innebär att jag som enskild tjänsteman inte har fattat detta beslut utan det är ett beslut fattat av socialnämnden.

Uppdraget att avveckla Gullvivan ska ske över tid och med stor hänsyn till de som berörs. Ett beslut om inflyttningsstopp till Sörgården fattades från 1 juli 2017. Efter det datumet har samtliga lägenheter som blivit lediga erbjudits till boende på Gullvivan. Fram till dagens datum har 6 personer tackat ja och flyttat till nya lägenheter. I nuläget har ytterligare 2 personer erbjudits och tackat ja till nya lägenheter, dessa har dock inte flyttat ännu. Det finns utöver detta tre lediga lägenheter som ännu inte erbjudits någon men som ”vikts” för boende på Gullvivan.

Förvaltningens målsättning är att enheten är avvecklad senast 30 juni 2018. Då detta beslut berör enskilda individer gör förvaltningen också individuella bedömningar för att minimera risken att ”flyttas mot sin vilja”. Alla som berörs får utan inskränkning fortsatt sina behov tillgodosedda som tidigare men i en annan bostad.

Eva Rosenkvist
Verksamhetschef

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *