Nyheter

Expansiv budget har lagts fram

Nyheter Femklövern presenterade sin budget för nästa år och satsar på skola, äldreomsorg och idrottsplatserna

Femköverns budget presenterades igår

– Den stora satsningen gäller för den äldre generationen samt barn och ungdomar. Vi har lyckats att avsätta pengar till idrottsplatserna samt till de föreningar som har egna lokaler, 200 000 kronor, det kostar att ha egna byggnader och lokaler. Alla föreningar gör ett fantastiskt arbete och det är ett enormt arbete som vi kanske inte alltid ser, menar Ulf Abrahamsson (C).

– Vi har satt av 2,5 procent till löner och vi kommer att höja pensionsavsättningarna, menar Gert Jonsson (M).

Femklövern är överens om att det är en expansiv budget som är lagd och en planering för 2022 och 2023 och att man ser på framtiden.

– Målet är 2 procent på sista raden och ekonomin är i balans, menar Thomas Axelsson (KD).

– Vi måste också hitta ett smartare sätt att jobba. Vi i politiken kan inte göra det själva, utan vi gör det tillsammans, menar Ulf Abrahamsson (C) och Thomas Axelsson (KD) fyller i ”Vi ska se över den centrala administrationen i kommunen men vi ska göra det sunt förnuft”.

Investeringarna inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden är störst men pengar kommer att avsättas även till ombyggnation av duschrum i kommunala anläggningar som kom till ytan efter en motion från (S), där 250 000 kronor syns i tekniska nämndens budgetplanering för nästa år.

– Vi är nära vår 338 miljoners gräns, som gäller för den här mandatperioden, vilket betyder att det är ett investeringstak för att slippa låna, menar Gert Jonsson (M).

– När det gäller socialnämnden satsar vi på välfärdsteknik som är effektivitetshöjande, bland annat gäller det höj- och sänkbara redskap, säger Thomas Axelsson (KD).

Igår lämnades budgeten över och oppositionen har en vecka på sig att komma med motbud. Ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde nästa vecka angående budgeten och därefter beslutas den i kommunfullmäktige senare i oktober.

Skatten blir oförändrad på 21.49 och femklövern hänvisar till ”att varje år ta ut mer skatt av medborgarna är inte en långsiktig hållbar lösning och särskilt mot bakgrund av stora statliga anslag, därför bygger vi vår budget på oförändrad skatt”.

Vidare läser vi vidare i budgeten som presenterades igår; ”I den politiska processen kring fördelning av budgetmedel har vi särskilt valt att prioritera socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt skolans verksamhet”.

Totalt ökar kultur- och fritidsverksamheten med 600 000 kronor, ökade anslag till idrottsplatserna med 200 000 kronor och kulturskolan 200 000 kronor samt ett ökat föreningsstöd om 200 000 kronor.

Totalt är förändringen 50,7 miljoner från årets budget till nästa år som fördelas 50 000 kronor till revisionsnämnden, 300 000 kronor till överförmyndarnämnden, 301 000 kronor till kommunstyrelsens verksamhet, 620 000 kronor till försörjningsstöd, 56 000 kronor till räddningstjänsten, 372 000 kronor till teknisk nämnd, 40 000 kronor till miljö- och byggnämnd, 12,7 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnd, 35 000 kronor kultur- och fritidsnämnd, 13,8 miljoner till socialnämnden, 13,2 miljoner till central lönepott och 9,1 miljoner kronor till finansförvaltningen. I fördelningen av budgetmedel ses att 6,5 miljoner av ovan peng till nämnder är ”rättelser”, där de stora nämnderna barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden tillsammans strax över 5 miljoner kronor och i raden hos kultur- och fritidsnämnden ligger 780 000 kronor.

– Rättelser är de pengar som tidigare låg i nämnderna att betala i hyra för fastighetsunderhåll. Nu lyfts dom över från nämnderna och beloppet läggs på investeringar istället. Det blir enklare och tydligare för alla och även bokföringsmässigt. Det ska vara enklare och tydligare och det ska inte påverka nämndernas driftbudget utan för nämnderna är det ett nollsummespel, kommenterar Gert Jonsson (M).

Totalt uppgår verksamhetens ramar till 874 miljoner kronor 2021 (2020 823 miljoner kronor).

Taggar

1 reaktion på Expansiv budget har lagts fram

Flytta pengar från rättelser till investeringar? Smidigare för bokföringen? Är detta ens lagligt att flytta pengar mellan olika öronmärkta områden för det ska bli smidigare? Tvivelaktigt enligt mig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *