Nyheter

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Nyheter Thomas Axelsson (KD):s initiativärende under senaste kommunstyrelsen gjorde att ärendet fanns med under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags. I dag träffas kommunstyrelsen i ett extramöte gällande anståndet att överklaga eller inte när det gäller Vaggeryds vindbrukspark som planerar fem verk i nordvästra delen av kommunen, mellan Ovdaskog-Malmbron-Pukarp

De aktuella fem verken som blivit 250 meter höga

Miljöprövningen är gjord och Thomas Axelsson (KD) ställde frågan om beslutet som fattats håller gentemot kommunens vindbruksplan. I dag har kommunstyrelsen extra sammanträde gällande frågan om kommunen ska överklaga beslutet eller inte. Sista dag att lämna in överklagan är nämligen imorgon, onsdag… 

Gert Jonsson (M) berättar under pressinformationen efter arbetsutskottet;
– Vi tyckte nog inte att vi skulle riva upp det vetot som vi hade, menar jag och Ulf Abrahamsson (C). 

S vill återkomma i maj och KD vill att kommunen ska ompröva vetot i kommunfullmäktige. 

Thomas Axelsson (KD): 
– Genom att överklaga använder vi vetot som kommunen har rätt i under hela processen. Det är många prövningar som sker och alla är inte prövade. Bland annat vägar, hur man ska komma in till verken. Jag har fått till mig att många markägare och de boende runtomkring kommer att överklaga och också föreningar. Naturvårdsföreningen gjorde en inventering 2014 och den är förlegad och med ny mätning och ny fakta visar det sig att två av verken inte skulle kunna byggas. Vi har rätt till vårt veto. S tycker också att vi ska följa vindbruksplanen och det uppfattar vi att beslutet inte gör. 

Kenneth Åberg (S);
– Det finns alltid intressekonflikter i alla områden. Vindbruksplanen är tagen med förutsättningar som gällde då, vilket pris får det kosta för att vi ska kunna bidra fossilfritt. Men vindbruksplanen måste såklart gälla. 

Gert Jonsson (M);
– Vi kommer att besluta under dagen om vi ska begära anstånd till att överklaga. 

I oktober 2020 lämnade kommunfullmäktige beslut gällande Vaggeryds vindbrukspark enligt ett av alternativen. Från början var önskan från exploatören att bygga 27 verk som senaste bantades ned ordentligt när vindbruksplanen vann laga kraft. Under det fullmäktigesammanträdet reserverade sig SD samt L. 

Enligt Thomas Axelsson (KD) är motiveringen till ärendet följande: ”Sedan beslutet om tillstyrkan fattades och de sammanvägda konsekvenserna av denna och de övriga vindkraftsetableringar som finns tillståndsgivna blivit mer allmänt blivit kända har en stark och tydlig uppfattning om etableringarna framkommit hos de närboende. Vid beslutstillfället 2020 fanns ytterst få synpunkter från de närboende. Processerna kring denna typ av projekt pågår under lång tid och det är uppenbart svårt för den enskilde medborgaren att påverka och förstå omfattningen av en storskalig etablering. Sammantaget, när naturpåverkan blivet mer kända och påverkan på den enskildes livsmiljö blivet större, önskar vi upphäva beslutet”. Och Thomas Axelsson (KD) yrkar att kommunen ska avstyrka etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.

Fotnot: Tanken är att vindbruksplanen skulle revideras nästa mandatperiod, men nu höjs flera röster för att arbetet ska göras tidigare. Anståndet om att komma att överklaga gör att kommunen kan förlänga sin tid i någon vecka, men den riktiga dagen för sista inlämnandet av överklagan är i morgon, onsdag. 

Taggar

2 reaktioner på Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Tyvärr tycks kommunen vara för senfärdig och missat chansen att överklaga, för det kan väl inte vara en genomtänkt obstruktion??

Det råder ingen tvekan om att kommunen har gjort ett mycket bra jobb med att skapa vindkraftsplanen. Men det är otroligt att en inventeringen från 2014 kan ligga till grund för beslutet i ett område där det finns många sällsynta fåglar. Projektområdet ligger inom ett större område där det finns både revir med kungsörn och vintertid stora mängder övervintrade kungsörnar då och då. En boplats inom tre kilometer från den planerade anläggningen hade då lätt kunnat etableras under de senaste 8 åren. Den lokala ornitologiska föreningen bör kontaktas för uppdaterad information, har det hänt? Värt att notera är också att 40 db har använts som gräns när en gräns på 35 db normalt används i tysta miljöer. Eftersom ljudskalan är logaritmisk motsvarar detta att tillåta mer än en fördubbling av mullret. De närmaste invånarna ska givetvis garanteras ersättning för all förstörd miljö under flera år då 7 000 lastbilar ska köra runt under etableringstiden, deras fastigheter blir osäljbara med utsikt över 250 meter höga vindbyar, vilket är otroligt höga och kommer totalt dominerar den omgivande miljön. Svårt att förstå att lokala politiker kan godkänna ett sådant projekt där kraften går till export.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *