Nyheter

Fagerhultsbo får vänta med att bygga

Nyheter Intill Fagerhults plantskola vill en kommuninvånare bygga sitt hus, men ett positivt svar från kommunen dröjer

Arkivbild

Miljö- och byggförvaltningen har varit ute på platsen vid två tillfällen under våren och kontrollerat förutsättningarna för att lämna bygglov. I handlingarna finns att läsa att förvaltningen bedömer att marken är olämplig att bygga på utifrån grundvattenförhållanden, att betesmark bebyggs och vid inspektion bedöms marken vara mättad av kväve, då aktuell plats bedöms vara ”vattensjuk”. Förvaltningen menar också i sina handlingar att redovisad avloppslösning inte kan godkännas.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beslutade man att återremittera ärendet tilllbaka till förvaltningen för vidare handläggning, framför allt gällande den enskilda avloppsanläggningen, innan slutligt besked lämnas till sökande i Fagerhult.

LRF, som är en av remissinstanserna vid förhandsbesked på landsbygden, har lämnat ett positivt besked och tillstyrker byggnationen.

– Det har varit ett flertal tjänstemän från förvaltningen, men enbart en nämndpolitiker, som har besökt min tilltänkta nya tomt här i Fagerhult. Det går lite trögt men hoppas att de beviljar min ansökan snart, säger kommuninvånaren som ansökt om förhandsbesked.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *