Nyheter

Får lära sig mer om naturvetenskap

Nyheter Sjuorna på högstadieskolorna i kommunen har nu fått bussresan betald av barn- och utbildningsnämnden för att väcka naturvetenskapsintresset.

Förfrågan om ekonomiskt stöd till elevresa för sjuorna på högstadieskolorna har hamnat på barn- och utbildningsnämndens bord.

– Eleverna åker till Lunds universitet på en Naturvetarshow. Nämnden betalar bussresan för eleverna. De tittar på lasershow, lär sig mer inom kemi, se experiment som inte är möjlig att göra hemma på skolan. En dag för att väcka intresse för naturvetenskap, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Syftet med resan är också att skapa gemenskap med klasskamraterna och möjligheten att få något tillsammans för de båda högstadieskolorna. Bussresan har även tidigare år varit betald av nämnden. Kostnaden eleverna önskade få hjälp med var 50 000 kronor för bussresan, som nu nämnden sagt ja till.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *