Nyheter

Färre ledamöter i nämnderna

Nyheter Den parlamentariska gruppens förslag gick inte hem hos alla i kommunstyrelsen. Det är (S)-gruppen som inte delar åsikterna som lämnats, bland annat om att bilda en ny kommunal nämnd.

Arkivfoto från kommunfullmäktige

Förslaget som parlamentariska gruppen tagit fram är bland annat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat (41 stycken ledamöter), fullmäktigesammanträde även i februari, en allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti, fullmäktiges starttid ska fortsatt vara klockan 17.00, en förste vice ordförande ska väljas in i kommunstyrelsen. Fastighetsfrågorna, (byggnationer, drift, underhåll) lyfts ut till nybildad tekniska nämnd som kommer att ha fem ledamöter och ersätter således tekniska utskottets ansvarsområde. Kommunal planering som byggnationer, framtidsfrågor, principer och beställning kommer, förslagsvis, att kvarstå i kommunstyrelsens regi. Enligt förslaget kommer även antalet ledamöter i nämnderna minskas, från 13 till 11 i vissa och 9 till 7 i de mindre nämnderna. Arvoden för ordförande i barn- och utbildningsnämnden kommer att öka medan sänkning av motsvarande grad för vice ordförande i respektive nämnd.

Men (S) har en annan syn än den parlamentariska gruppen.

– Vi vill att kommunfullmäktige ska börja klockan 15, så att det är lättare för alla att kombinera familjelivet och politiken, särskilt för de som har småbarn, säger Kent Williamsson (S).

– Vi tycker inte om sänkningen av oppositionsrådets lön, vi tycker det ska vara lika och i kommunstyrelsens arbetsutskott ska oppositionsrådet vara vice ordförande. Vi borde klara oss utan en teknisk nämnd, och håller fast vi det vi har idag, ett tekniskt utskott, då vi inte anser att vår kommun med den låga befolkningen är i behov av att införa en nämnd med fem ledamöter och ersättare. Femklövern vill höja årslönen med 18 000 kronor för ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen och socialnämnden och sänka vice ordförandes årslön med 62 000. Både majoritet och opposition ska vara rimliga och förslaget femklövern har lagt nu är inte rimlig. Vi tycker det är märkligt att välja mellan att få arvoden eller inte, det gynnar den gruppen som inte har ett arbete. Man ska inte förlora något för att man har ett politiskt uppdrag, avslutar Kent Williamsson (S).

I senaste sammanträdet med kommunstyrelsen blev det votering om den parlamentariska gruppens förslag. Femklövern röstade för det parlamentariska förslaget, vilket också då blir kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Lennart ”Charlie” Karlsson (Empartiet) röstade för (S)-förslaget och Jan-Olof Svedberg (SD) avstod röstning.

Fotnot; Den parlamentariska gruppen består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Enligt tidigare undersökning har Vaggeryds kommun en landets högsta kostnad politiskt i förhållande till vår storlek.

Fotnot; Förslagen om ersättning årsvis med början 2019 som följer i respektive nämnd; Ordförande (vice ordförande). Teknisk nämnd 120 000 kronor (60 000 kronor). Barn- och utbildningsnämnden 220 000 kronor (110 000 kronor). Socialnämnden 220 000 kronor (110 000 kronor). Miljö- och byggnämnden 120 000 kronor (60 000 kronor). Kultur- och fritidsnämnden 90 278 kronor (45 127 kronor).

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *