Nyheter

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Nyheter En motion som inlämnades av Socialdemokraterna för ett år sedan gällande återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre samt lokalvård, kommer att beslutas av nya fullmäktige när denna är tillsatt

Arkivbild på målarhandskar. Det kanske beslutas om målning ska göras i kommunal regi

Motionens bakgrund gäller de brister i underhållet som hör samma med att tjänsterna utförs av externa aktörer. ”Detta har lett till oklarheter om vem, vad och hur saker ska göras. En återgång till kommunal regi ger förutsättningar för att ta ansvar för helheten och lättare att kontrollera kvalitén” finns angivet i motionen från Socialdemokraterna som vill att underhåll, skötsel och lokalvård ska tillbaka till kommunal regi. 

Sedan motionen inlämnades har remissvar lämnats av samtliga kommunala nämnder innan den under onsdagen fanns med på kommunstyrelsens bord. 

– Frågan är stor och det har diskuterats mycket under mandatperioden. Vårt förslag från kommunstyrelsen är att den här frågan, som är stor, ska beslutas när nya kommunfullmäktige är på plats, alltså inte av den nuvarande sittande. Alla partier är våldsamt engagerade i den här fastighetsfrågan och det finns ”tusen varianter på ett järnspett”. Det här måste klarläggas tidigt i en mandatperiod så den nytillsatta tekniska nämnden ska få bästa förutsättningar. Den här motionen sticker ut, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen och Kenth Williamsson (S) oppositionsråd för tillfället och motionsskrivare håller med ”Det är bra att nya fullmäktige beslutar”. 

Förslaget som kommunstyrelsen lämnat är ett avslag på motionen då nuvarande fullmäktiges grundprincip ska vara att skötseln ska göras i extern regi.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Att externa aktörer är orsaken till brister i fastighetsskötseln är en alltför snäv bild. Det handlar om mer än en hängränna som inte är rensad. En del problem kan visa sig inom ett år eller 30 år eller mer. En del problem som synts först nu fanns när skötseln av fastigheterna gjordes av kommunen. Vid upphandling av fastighetsskötsel så finns det beskrivet vad som ska göras. Sedan ska det upphandlas där lägsta pris får uppdraget, vilket kan diskuteras hur vidare bra det blir. Så även med egen regi kommer det att uppstå problem. Lokalvården kanske blir bättre men absolut dyrare i egen regi. Att motionen kommer från S som inte vill ha några externa är inte förvånade. Det är bra att man ser på problem men att skylla på externa aktörer är alltför naivt.

Ja det är bra att nya kommunfullmäktige får ta beslut i frågan. Motionen inleds ju med att kommunen ”planerar för återtagande utav inre och yttre fastighetsunderhåll” samt tar även upp lokalvård i egen regi i förskolor och skolor.
Det är en vedertagen kunskap att rätt utförd lokalvård som till exempel städning av golv i offentliga miljöer som skolor leder till att golvmaterialet vid rätt städning inte behöver bytas så ofta.
Detsamma gäller stuprännor som rensas minst flera gånger per år leder till ökad livslängd.

Kommunens upphandling fick 2020 efter överklagan inte godkänt utav Förvaltningsrätten för att kommunen då delade på yttre och inte fastighetsunderhåll mellan två privata bolag.

Tiden borde nu vara inne för att planera för ett återtagande utav fastighetsunderhållet i kommunal regi samt då även passa på att återgå till kommunala lokalvårdare i förskolor och skolor.

Självklart skulle jag vilja att kommunen även ser över avskrivningprinciperna i bokföringen av sina fastigheter. Här är kunskapsnivå låg inom nämnder och styrelser vilket kan vara naturligt. Jag vågar påstå att exempelvis Åkers skola är avskriven tre gånger så den är idag billig att använda. Med andra ord se över interna hyressättningen. Vem vet, kommunen kanske därmed får råd att bygga egna skollokaler istället för att hyra moduler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *