Nyheter

Fått rivningslov men huset kvarstår

Nyheter Fastigheten i central korsning i Vaggeryd har fått rivningslov men står fortfarande kvar.

  [1/3]

  [2/3]

  [3/3]

– Det handlar om fastigheten Viktoria 1 i Vaggeryd. Ägaren till tomten har fått rivningslov, men inget har hänt. Vi har nu haft uppe det för diskussion. Huset ska rivas och det ska anordnas parkering på tomten, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Ett beviljat rivningslov är giltigt i två år. Samt upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *