Nyheter

Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Nyheter Vi berättade tidigare att kommunstyrelsens arbetsutskott önskan var att använda sin möjlighet att begära anstånd för att kunna lämna in överklagan gällande Vaggeryds vindbrukspark:s tillstånd för de fem verken.

Här är de fem verk som fått tillstånd av Länsstyrelsen

– Ansökan om förlängd tid togs inte emot i Linköping då den var felaktig formulerad. Tanken var att vi kunde få en förlängd tid att kunna överklaga skrivelsen. Vi vill se över om detaljerna överensstämmer med vår vindbruksplan, berättar Thomas Axelsson (KD) när vi hörs via telefon under måndagen. 

Nej, sa miljöprövningsdelegationen om förlängd tid. Överklagan skulle varit inlämnad förra onsdagen. I dag vid kommunstyrelsens sammanträde finns det med som ett inlagt extraärende, där tjänstemännen vill att politikerna beslutar om att godkänna kommunledningskontorets undersökning om Vaggeryds vindbrukspark stämmer överens med vindbruksplanen och det tillstånd som meddelats av miljöprövningsdelegationen. Samt att man konstaterar att det inte finns skäl att överklaga de tillstånd som meddelats. 

Tjänstemännen har sammanfattat ärendet så här: ”Kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april undersöka om Vaggeryds vindbrukspark med avseende buller och säkerhetsavstånd eller annat, jämfört med kommunens vindbruksplan. Om skillnader föreligger eller av andra skäl, skall en överklagan göras antingen mot ett eller flera verk. 

Kommunledningskontoret har konstaterat att kommunfullmäktige tillstyrkt etableringen av vindkraft inom det aktuella området i oktober 2020 och att vindbruksplanen då användes som underlag. 

Kommunledningskontoret har undersökt huruvida ansökningshandlingar och meddelat tillstånd stämmer överens med kommunens vindbruksplan och konstaterar att det inte inkommit nya handlingar i ärendet som föranleder ett annat beslut än det som tillstyrkansbeslut som kommunfullmäktige fattat. Kommunledningskontoret anser att det inte finns skäl att överklaga tillståndsbeslutet. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Tyvärr röstade kommunstyrelsen idag mot att använda sitt veto mot byggnationen.
SD, KD, L och MP röstade för att utnyttja den möjlighet som finns att överklaga.
M, C, S och V röstade för att de 5 verken ska få byggas enligt tillståndsförslaget, trots att ljudnivåer ligger över 35 decibel och att verken ligger närmre än 4 gånger höjden till bebyggelse.
Skrämmande att det inte tas mer hänsyn till de boende inom området.
I tillståndet behöver inte redovisas läge, vägar, ledningsdragningar och omhändertagande av det uttjänta verken behöver inte redovisas förrän två månader innan arbetet påbörjas.
Tilläggas kan att mer hänsyn tagits till fladdermöss än till närboende.
Det är dags att omarbeta vindbruksplanen, den är alldeles för löst skriven med en massa bör i stället för skall-krav,
SD har redan lämnat in en motion om detta – ska bli intressant att se om denna blir godkänd.

Helt otroligt att man väljer att rösta emot sin vindbruksplan, som trots sin dåliga utformning ändå ger ett bättre skydd än flera politiker gör! Skamligt att ni bryr er så lite om er befolkning i denna kommun!

Ja, så går det när politiker inte är tydliga nog, Är det inte upphandling av skolor så är det vindflöjer. Vindflöjer är vissa politiker också som inte vet vad de har fattat för beslut i kommunfullmäktige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *