Nyheter

Fem år gamla medborgarförslaget fick nytt svar

Nyheter Strandområden i Vaggeryds samhälle där allmänheten inte kommer intill? Den fem år gamla medborgarförslaget fick förra veckan ett svar från kommunstyrelsen.

Arkivfoto; Hjortsjön från ovan

I medborgarförslaget från Monica Sporrong som inlämnades i april 2015 finns angivet att kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken, där sådan mark i gällande detaljplan utgör gata, grönområde och liknande områden. Marken ska vara tillgänglig och avsedd för gemensamt behov. I förslaget till politikerna finns att det är en del områden vid strandområdet kring Hjortsjön som allmänheten utestängts och att fastighetsägarna använder platsmarken som privat tomtmark.

Sedan fem år tillbaka har medborgarförslaget varit på politikernas och tjänstemännens skrivbord ett flertal gånger. Tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden föreslog kommunstyrelsen att utredningen skulle genomföras med lantmätarkompetens som tydliggör kommunens skyldigheter och möjligheter. Under våren 2016 föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att en Lantmäteriet, eller person med motsvarande kompetens, att utifrån gällande detaljplaner utreda förutsättningarna för att lösa in detaljplanerad allmän platsmark längs med Hjortsjöns strandområde. I augusti 2018 upphävde kommunstyrelsen sitt tidigare förslag att lämna över det till Lantmäteriet, då en kostnad skulle belasta kommunen. Nu har kommunstyrelsen avslagit medborgarförslaget i sin helhet.

– Vi har gjort en ny bedömning. Vi avslår medborgarförslaget och vi tror att man kan lösa allmännyttiga områden, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Strandpromenaden ska vara tillgänglig för handikappade. Det var ingen i femklövern som nämnde detta tidigare och det är samma femklövern som idag. Det är väldigt märkligt när man ska hantera alla lika i kommunen, är det allmän platsmark och man har ett vedupplag på allmän platsmark så får man inte ha det där och det gäller även strandtomter, ingen skillnad. Man hanterar det här på ett märkligt sätt. Fastighetsägare vid stranden ska veta vad som gäller. Man kanske tror är det är egna tomten man använder, kommenterar Kenth Williamsson (S) och röstade ett bifall till medborgarförslaget.

Omröstningen i kommunstyrelsen med avslag vann med 11 – 2.

Gruppledaren i (S), Kenth Williamsson lämnade in ett yrkande i arbetsutskottet i december där (S) yrkar bifall till medborgarförslaget för att möjliggöra en strandpromenad i framtiden som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet.

Taggar

11 reaktioner på Fem år gamla medborgarförslaget fick nytt svar

Utan att ta ställning i frågan är det ju bra att ett beslut fattats, men hur skall detta tolkas/tillämpas i praktiken? Mellan raderna verkar ju ytorna redan idag vara juridiskt tillgängliga för allmänheten. Är det allemansrätt som gäller då, rätt att vistas, promenera, bada, plocka blommor etc? Även om det finns staket etc. vid gränsen?

Kent Wialliamsson verkar inte alls veta vad han pratar om. Denna mark var fastighets och är tills dess att någon har köpt den. Mitten på 40talet så blev mark närmast vatten ”park och plantering’ detta utan att det fanns någon nytta eller vad det skulle användas till, men det är fortfarande fastighetsägarens mark. Mitten på 1980 talet kom således ett besluts om vad som skulle hända med park och plantering, nu skulle det vara tillgängligt för allmänheten. Fortfarande äger fastighets ägare tomten om man inte sålt den. Jag förutsätter därför att om du har någon hyfs i kroppen att en offentlig ursäkt kommer till de som känner sig kränkta. Vidare datum eller info kan jag ge när jag har materialet framför mig.

Hej Oscar!
Vad jag vet har ingen sagt något annat än att det är din mark. Däremot så är marken allmän, precis som du säger. Vilket innebär att allmänheten har tillträde till den. Detta är vad lagstiftningen säger.

Kenth, vad ville då förslagställaren, som för övrigt flytt kommunen till varmare land.
Ska vi ens svara på en motion från en person som inte bor i kommunen?
Personen ifråga bodde på 70–80-talet på en av de tomter det är frågan om.
– jag lovar, då närmade du inte ”vederbörandes” hyrda mark utan att riskera repressalier.
Tänk vad man kan ändra uppfattning efter eget behov. I förslaget ligger latent en tvångsinlösen av mark, så kallad expropiering, är det S uppfattning att det ska användas i detta syfte?

När ärendet var uppe förra gången så röstade inget parti emot medborgarförslaget. Men nu har 5-klövern ändrat sig. Det som är viktigt är att allmän platsmark (Område som är avsatt för ett gemensamt behov) är tillgänglig för allmänheten och att den inte uppfattas som den är enskild. Om kommunen vill bygga något på den så måste man köpa in den.

Kenth

Tycker ändå i ditt anförande – Man kanske tror är det är egna tomten man använder, kommenterar Kenth Williamsson (S) och röstade ett bifall till medborgarförslaget.

Tycker du inte att du hänvisar till att det är någon annans tomt med ovan ord?
I min värld så talar du tydligt om att ”Man kanske tror är det är egna tomten man använder”

Men det kanske inte är så du menar

Om man kollar över sina tomter så är det ju bara en del vid vattnet som man inte äger, men hur ska då allmänheten ta sig dit utan att gå på någon annans tomt? För tomterna omringar ju den lilla biten som inte ägs som kanske handlar om några kvm per tomt.

Vem som äger fastigheten står i köpeavtalet. Däremot så är marken allmän, precis som du säger. Det innebär att allmänheten har tillträde till den.

Oscar, detta är ju faktiskt socialismen kärna: -Allt det du tror var ditt, är faktiskt vårt gemensamma, fritt att använda för vem som helst.

Ja du Mats, jag hade skrivit 5 rader om vad jag tycker om detta men jag raderade det för det behöver inte spridas. Idag tänker jag på de stackarna som haft inbrott i sina hem. Vet inte om det gäller samma princip där. Allt du tror var….

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *