Nyheter

Fenixdebatt: EPA-traktorer, baracker, simhall och elevhälsa

Nyheter Tidigare har det varit två skoldebatter med representanter från ungdomsförbunden. Under torsdagen bjöd eleverna som var moderatorer, Tuva och Sara, in kommunens politiker till debatt där lokala frågor diskuterades och eleverna fick veta hur partierna ställer sig när eleverna stod för frågorna

Tuva Ekdahl, Ålaryd, och Sara Adinda, Skillingaryd, skötte utfrågningen perfekt. Vem vet, de här tjejerna kanske sitter i kommunfullmäktige en dag?  [1/7]

Tummen upp för pengar skolmat  [2/7]

Olika åsikter gällande om ny simhall behövs  [3/7]

Politiska företrädare från varje parti  [4/7]

Gert (M) minglar med ungdomarna  [5/7]

Magnus (L) minglar med ungdomarna  [6/7]

Kenth (S) minglar med ungdomarna  [7/7]

Plats framför Fenixeleverna tog Jenny Larsen (KD), Magnus Thelin (L), Annika Åberg (MP), Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C), Kenth Williamsson (S), Elizabeth Orellana Bravo (V), Klas Gustavsson (EMP) och Jan-Olof Svedberg (SD). 

Vad vill ni göra för att skolorna ska bli bättre och attraktivare? Hur ser det ut gällande nödlösningar och baracker?

M:
– Självklart ska vi bygga ifatt oss. Skolan är det absolut viktigaste för att ni ska få en bra start i livet. 

KD:
– Givetvis ska vi ha bra skolor. Vi har en skolplan. Bland annat Fenix är det dålig ljudmiljö och vi har ökat budgeten för att renovera skolor, men vi måste göra allt i sin tid. Maten i skolan jobbar vi med. Det är viktigt att vi har trygga skolor, där har vi mer. 

L:
– Maten är något vi som fem samarbetet, prioriterat. Det ska finnas en valfrihet. Men även att priserna ökar får det kosta. Vi ska inte hålla budgeten och sänka kvalitén utan det får vi reglera i efterhand. 

S:
– Det är så att vi haft en femklöver som styrt. De har varit för sent på bollen, men de har också misslyckats med sin fastighetsorganisation. Man har tappat kontrollen över underhållet. Det har varit stora brister. Vi behöver egen personal i verksamheten. 

C:
– Vi kommer nog inte att ha så mycket pengar till att renovera. Det kommer att bli mer moduler när vi ökar och det är ett högt tryck på inflyttningen. Modulerna som står på Hjortsjöskolan är en katastrof, det är inte modulernas fel, det är underhållet på skolan. 

MP:
– Lokalerna är jätteviktiga. Det är en förutsättning för att man ska locka till sig duktiga lärare. Klart att vi är med också för att jobba med en bra skola.

V:
– Det är ni som ska sträva efter att få ekologisk och närproducerad mat. Ni är bäst på att säga vad ni behöver och vill ha. 

EMP:
– Det finns inga undanflykter. Det är skattehöjning som gäller. Befolkningsökningen vi har gör att  får vi försämrade lokaler. Vi måste betala priset helt enkelt. 

SD:
– Det har varit bekymmer länge gällande skollokaler. Vi hade en idé om att bygga en ny högstadieskola, det blev inte till som man säger. Vi stödjer detta att ansvaret för skolan ska tas över av staten. Vi ser att kommunen inte har ekonomi att ta hand om skolan. 

L:
– Ulf fångade det bra, det handlar om lokaler. Det är bättre att vi har moduler än mögliga lokaler. Det är inga baracker utan moduler. Kenth sa att det är viktigt att vi inte har privata skolaktörer. Jag tror inte det spelar någon större roll om det är privat eller anställd av kommunen. 

M:
– Jag vill också bemöta Empartiet som säger att det är tillväxten som är avgörande. Skattepengar vill man fördela, man ni fattar ju att vi får ihop det här när det blir mindre. 

KD:
– Det är viktigt att man har rimliga elevgrupper. Vi tycker att det ska ligga mellan 20-25 i varje klass. 

C:
– Det har varit ett elände hela mandatperioden. Vi pratar moduler och det har varit ett skällsord med barack. Vi kan bygga ett hus som är färdigmålat och vi kan flytta in efter fyra dagar. Moduler är perfekt att vara i. Vi kanske ska lämna lokaler. Jag vill prata innehållet i klassrummet. 

S:
– Du skjuter bredvid målet. De som är behov av särskilt stöd ska ha extra personal. Det är viktigt att jobba med trygg miljö. Det är viktigt att öppettider utökas i bibliotek och simhall. Man ska ha en bra fritid. 

Har ni gjort något särskilt för Fenix?

KD:
– Jag jobbar mycket med att man ska samarbete med näringslivet. Elevytan blev jättebra här på Fenix.

L:
– Vi har gjort många satsningar på Fenix. Vi flyttade bibliotek till centrum. Vi har försökt tillskjuta pengar till Fenix. 

MP:
– De saker som ni övriga i femklövern redovisar har MP ställt sig bakom. 

M:
– Det viktiga är att få tillbaka Fenix 2. Vi har bestämt oss. Det får kosta. 

C:
– Det diskuterades mycket förr på innehållet. 

S:
– Vi har stått bakom Fenix och gymnasiet. Fenix 2 måste vi få in kulturen. Vi har stått bakom driftsatsningar i verksamheten. 

V:
– Vi har stått bakom finanseringen av Fenix. 

EMP:
– Få igång Fenix 2. Det är det viktigaste. 

SD:
– Vi var inne på moduler som var färdigbyggt, det är inte så estetiskt vackert, men det fungerar. 

Många unga mår dåligt psykiskt, vi undrar vad ni vill göra för att förbättra elevhälsan i kommunen? 

SD:
– Regionen har specialistkunskap. Vi funderar mycket på det här. 

EMP:
– Vi vill se att man får kuratorer och psykologer på skolan. 

V:
– Det är viktigt med kurator och extra personal. 

S:
– Viktigt att stärka elevhälsoteamet och personaltätheten. 

C:
– Det här är den viktigaste frågan vi har. Det är för enkelt att säga att skolan ska lösa detta. Föreningsliv, föräldrar. Ni är vår framtid. Vi lever i ett knepigt samhälle, men vi måste också lita på oss själva. 

M:
– Flera lösningar. Först och främst är elevhälsan som ska vara stark. Det handlar om att fånga tidiga signaler. Vi måste bli mer medmänskliga. Vi har alla ett gemensamt ansvar men skolan måste ha ett ytterst ansvar att bemöta detta. 

MP:
– Det är oerhört viktigt med tidigare insatser och så länge man behöver det. En tydlig och kraftfull samverkanskultur. Från skolan, från kultur- och fritid, hälso- och sjukvård, polis så att man kan samordna resurser. 

L:
– I er klass vet ni mycket väl vem som behöver mer stöd. Visst har ni kunskap om vart problemen finns. 

KD:
– Vi kan inte göra regionens jobb, vi måste göra ett omtag. 

S:
– Det är så att ni föreslår fem stora regioner och det är ingen som ska tro att det blir lättare med fem regioner att få till BUP. Blir det statligt så kommer det längre ifrån oss. 

M:
– Nu får ni höra något konstigt, jag håller faktiskt med Kenth (S). Jag tror inte ett smack på detta, det har funnits exempel på hur man ska förstatliga detta. Vi löser detta tillsammans, där skiljer vi oss åt. 

C:
– Klimatet är kallt. Vi vuxna måste ställa upp, vi måste säga till när vi ser det ske. Vi har ett kallt samhälle, vi måste lugna ner oss. 

MP:
– En massiv omorganisation. Föräldrar ska erbjudas föräldrarskapstöd i grupp, ja!

KD:
– Så här är det Ulf, vi ser individerna här. Man hamnar i en vårdkö, vad vill ni göra i S, man får inte den hjälp man behöver?

S:
– Det borde du väl kunna svara på Jenny. I regionen vill vi satsa på BUP, det är ett vallöfte. 

C:
– Jag förutsätter att det fungerar, men det övriga samhället. Se på gnället på epa-traktorer, men är det någon som pratar. Är vuxna rädda för er? Gnäll inte, prata med varandra. 

KD:
– Buschkortet gör att ni ska köra bil från 16-årsålder. Det finns ledig kapacitet i andra regioner och det måste man fördela rättvist över landet.

M:
– Jag gick igång det här på epa. Ni är framtidens tekniker. 

Idrott, kultur- och fritid och våra anläggningar, hur jobbar ni för detta?

L:
– Vi tycker att det är en fördel om det drivs av föreningar. Men givetvis måste det finnas pengar. 

MP:
– Att det handlar om elevhälsan.  

M:
– Vi har enorma idrottsanläggningar och två simhallar. Civilsamhället och föreningar måste hjälpa till. Gärna mer satsningar, men vi måste också ha med oss mer pengar. 

C:
– Jag vill säga att de som säger att idrottsplatserna inte är bra, tycker jag har fel. Allt är välskött. Skulle vi göra detta i kommunal drift, så måste vi lägga ner ett av platserna. Det är tack vare det ideella arbetet har vi fina anläggningar. 

S:
– Vi har en uppfattning att vi vill se det i kommunal regi. Det är det normala. Det finns stort personalansvar, teknikutveckling som är starkt och det blir allt svårare att driva dessa anläggningar ideellt. 

V:
– Kommunen ska ta ansvar för våra idrottsanläggningar. Men vi måste tigga pengar till våra anläggningar hela tiden. 

EMP:
– Vi är för ett rikt föreningsliv. 

SD:
– Drivs det ideellt så drivs det med vilja och kraft. Gnistan. Tyvärr ser man att man att eldsjälarna försvinner. 

L:
– Fotbollkonstgräsplan. Vi tror att har man en i Skillingaryd så skulle man avlasta den i Vaggeryd. Satsar vi på det här, så bygger vi starka barn istället för att laga trasiga barn. 

C:
– Ni är fräcka tycker jag. Se på Kyllås, Bratteborgs ryttarförening, Hoks idrottsplats. De ideella krafterna är fantastiska. Vad är det som blir bättre om det blir kommunalt?

M:
– Kommunens pengar är våra pengar och era pengar. Hur mycket vill ni betala i framtiden? Nej, jag tror att varje generation får betala. Det här handlar om er framtid. 

KD:
– Det finns kommunala anläggningar. Vi ska stötta föreningar. När det gäller simhallar är det inte klart ännu. Kanske mindre idrottshallar, vi måste också tänka på barnen. 

S:
– Vi tycker det är bra med ideella föreningar att man startar upp ridklubbar. Men i samhället och idrottsplatsen ska vara i kommunal drift. Bristande lokalunderhåll dock. 

V:
– Vad ska vi få pengar till? Om vi sköter våra pengar så blir det mer pengar över. 

Vad vill ni göra med Vaggeryds simhall, ska den renoveras eller vill ni göra annat för pengarna?

SD:
– Pengarna för ny simhall finns inte i dag. Att renovera för 50 miljoner är inte heller ett alternativ. Det blir svårt att betala för våra skulder i kommunen. Om vi hade resurser skulle vi riva och bygga nytt. 

EMP:
– Jag instämmer med SD. Det blir svårt att få till en ny i dagsläget. Vi säger nej om ingen annan förändring sker i närtid. 

V:
– Vi behöver en ny simhall, men inte just nu. Vi växer och vi ska göra en rättvis satsning. 

S:
– Vi har en simhall som är 50 år gammal. Då har man gått tiden ut. Då tycker vi att det är svårt att motivera en renovering. Bygg nytt. 

C:
– Det ska bli en ny simhall på samma plats. Vi måste ha mer öppet så behovet fylls. 

M:
– Gärna en ny simhall. Men börja i rätt ände. Vi måste bygga våra skolor på ett rätt sätt. Prioritera vi rätt och smart har vi kanske pengar till en ny simhall. 

MP:
– Förstår att det är en komplex fråga. Det handlar om prioriteringar. Vad räcker pengarna till?

L:
– Hur många av er har varit i Sävsjö? Det hade väl varit jättetrevligt att ha liknande i Vaggeryd. Hur mycket pengar ska man lägga och när ska det investeras. Vi tror att det är viktigt med en ny simhall, och det blir nog en sådan som finns idag. 

KD:
– Hur vet vi hur länge en ny simhall håller? Kanske bättre att göra en chansning för en lägre peng. 

C:
– Jag undrar: Gör tummen upp för ny simhall… konstpaus. Gör tummen upp för bra mat i skolan. 

Om ni får obegränsad budget, vad skulle ni göra det?

KD:
– Nya skollokaler och fina skolgårdar samt nyrenoverad Fenix. 

L:
– Vi skulle köpa en ö i Karibien dit alla elever får åka gratis. I kommunen är listan oändlig. 

MP:
– Det här är skrämmande, hur lite tankar man har om klimatet. Vi satsar på miljö och självklart ska vi satsa på barn och äldre. 

M:
– Nu håller jag med Annika. Vi skulle kunna satsa på mijö. Tänk om vi kunde bygga nya förskolor. Då skulle vi kunna betala högt för lärarnas lön. 

C:
– Är som en lottovinst. Har jag kvar mina drömmar när jag vunnit? Jag tror det skulle haverera, vi skulle bli olyckliga. 

S:
– Vi tycker fina och trygga skolor. Ett hållbart samhälle och satsning på barn och unga. Mötesplatser överallt. Äldrecentrum i Vaggeryd. 

V:
– Vi skulle bygga nya skolor och renovera våra gamla äldreboende. Bygga cykelvägar, bygga trygghetsboende i småorter. 

EMP:
– Vi skule betala våra skulder sedan gör allt så vi kommer upp i lagar och förordningar. 

SD:
– Göra allt det här som vi önskat. 

Vad kan kommunen göra för att förbättra och muntra upp vårt företagande?

M:
– Vi har ett bra företagsklimat och UF-företagen är otroligt duktiga. Det är en framtidsmiljön. Okomplicerat samarbete för att skapa framtidens möjligheter. Från förskola till jobb är fantastisk. 

C:
– Viktig fråga. Vi pratar på riksplan för att förenkla företagande. När vi kommer in i maskineriet måste vi göra det enkelt att bygga, stötta företagare. 

S:
– Stödja företag och underlätta. Handla mer lokalt. Det här med från förskola till jobb är fantastiskt. Men också att stödja när det är kriser, exempelvis presentkort som man kan handla i lokala affärer, det tycker jag är skitbra. 

V.
– Vi skulle förbättra samarbetet. Vi ska underlätta inflyttningar för olika olika arbetskrafter. 

EMP:
– Infrastruktur, vägar, el och vatten. Alla tillgångar ska finnas. Utbildning. 

SD:
– Kompetensförsörjning. 

MP:
– Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Vi vill utveckla vuxenutbildning och att det ska vara ett nära samarbete. Jag vill lyfta in klimat och miljö att man ska göra lätt för företagare att vara klimatsmarta. 

L:
– Företagen är privat drivna. Ni i framtiden äger de här bolagen. Kommunen ska inte lägga sig i allting. 

KD:
– Vi ska ha en bra utbildning här på Fenix, så att ni får jobb sedan. Det ska finnas de utbildningar här på Fenix som behövs. 

Blir det inte mer olyckor om man är 16 år och kör bil, det så kallade Buschkortet?

KD;
– Förslaget ligger på landsbygden. Här klarar ni av att köra. Det är inte så att ni får Buschkortet i flingpaketet.

Står Empartiet för empati?
EMP:
– Det är en ordlek. Ja. 

Fritidsgårdarna är inte öppna på helgerna, hur tänker ni där?

L:
– Det är ju jättedumt. L har haft en motion att flytta från källaren till ovanplan. 

M:
– Det är viktigt att det öppet och tillgängligt. Vi satsar på ungdomsgården och har duktiga fältare. Ska vi ha mer öppet kostar det också pengar. Men vi stöttar och ökar gradvis. 

C:
– Vi kämpade jättehårt med lokalen i Vaggeryd. Det är ledsamt om det inte är öppet på helgerna. 

KD:
– Vi pratar om mötesplats, Fenix 2. Dit ska man komma och spela biljard, trummor. Där kan man vara. Det ska vara öppet. Vi vill skapa mötesplatser för alla. 

MP:
– Klart att det ska vara öppet när det behövs. Vilka prioriteringar vill ungdomarna själva göra?

V:
– Det krävs resurser. Vi vill satsa på ungdomarna så mer pengar till denna resurs. 

S:
– Vi är för att man ska ha mer öppettider. Det är vi positiva till. Det är bra med andra mötesplatser. Men jag tror att man ska skilja på ungdomsverksamhet och skolverksamhet.

KD:
– Vi pratar om mötesplatser. UG/UC kan inte ha öppet jämnt. Men frihet under ansvar för de som vill göra olika saker. 

M:
– Vi är för gamla och gaggiga för att hitta på vad ni vill göra. Ni måste komma med tankar och idéer. 

SD:
– Ett engagemang från ungdomarna behövs. Är man där och har hjälpt till själv så blir det ni som styr vad som ska hända och inte uppifrån. 

Lärare och elever blev sjuka efter att ha vistats i Fenix 2, vad gör ni för att det inte ska hända igen?

M:
– Ventilerade golv. Det görs ett stort arbete och vi har hittat ganska stora pengar. Klart att Fenix 2 ska var en lokal man kan vara i. 

S:
– När det blir problem så är anmäler man. Viktigt att följa upp, vi vill ha in i eget regi och det är en viktig åtgärd. 

C:
– Vi har inte haft ett system som fungerat. Vi är på väg att få ett system som fungerar. Man kan inte bara öppna fönstret. 

KD:
– Det är allvarligt problem när personalen säger att det inte är bra. Jag vill påstå att vi har blivit bättre. Vi måste lyssna på personal och elever och ta detta på allvar. 

Det är mycket snack om att pengarna inte räcker till, hur kommer det sig?

L:
– Det är för att det inte är obegränsade med pengar. Pengarna fördelas. Det är enkelt. Man får skippa något annat isåfall. 

M:
– Varje år pumpar vi ut en miljard kronor. Dessutom avsätter 400 miljoner i framtida investeringar. Använder vi dessa på rätt ställe? Men jag hävdar att pengarna räcker om vi använder dem på rätt sätt. 

MP:
– Jag har erfarenhet att pengarna inte räcker till. Kommunen har ett brett uppdrag och ett flertal är lagstyrda. Man kan inte välja bort. 

C:
– Nästa mandatperiod måste vi se vad vi får när vi pumpar in pengarna. Får vi valuta för detta, får vi ut 1,50 eller 80 öre? Här måste vi blir vassare?

Kan man förlänga simhallens öppettider, så man kommer in på gymmet?

M:
– Jag tror inte att någon här kan svara på detta. Resursfråga. 

Vad är ni mest nöjda med vad ni gjort i kommunen?

KD:
– Mest nöjd. Det är jätteroligt att vara politiker. Vi gör det här tillsammans. Jag är nöjd med att få allt på plats och fördela pengarna. 

L:
– Ingen lätt fråga. Vi har gjort mycket på Fenix. Generellt tycker jag att L har bidragit med att individer som tar ansvar, vi ska skötas oss själva. 

MP:
– Jag har vuxit upp och bott här länge. Min upplevelse är att kommunen är trygg att leva i, bra utbildning. 

M:
– Det har hänt så mycket. Mest nöjd just nu är jag över nöjda invånare. Ni ser också nöjda ut, det är jag glad över. 

C:
– Roligt att vara politiker. Men ibland är jag frustrerad. WIK dagen är en sak. Ungdomarna på parad. Mitt Vaggeryd. Nu blir jag rörd. 

S:
– Vi arbetar för att vi ska leva, verka och bo i kommunen. Just när vi gör investeringar och ser nöjdheten så blir jag glad. När jag ledde kultur och fritidsnämnden 2010 så anställde vi mer personal. 

V:
– Vi som grupp har jobbat mot samma mål. Vi vill er unga det bästa. Det är glädjande att vara med här. 

EMP:
– Vi är nöjda med att skapat ett alternativ till politiken. 

SD:
– Mina barn och barnbarn har växt upp här och det har ju fungerat bra. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Fenixdebatt: EPA-traktorer, baracker, simhall och elevhälsa

Kommunal drift av alla idrottsanläggningar och kulturen skulle ge ett enormt genomslag i kommunen.
Med vänliga hälsning
Tommy Ottosson (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *