Nyheter

Fick betala avgift för redan byggd altan

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde beslutades om en sanktionsavgift mot en fastighetsägare på Östra Allégatan i Skillingaryd

Arkivbild

Det gavs ett bygglov men även en sanktionsavgift på 3 019 kronor då ägaren redan byggt altanen på sin fastighet utan att ha erhållit startbesked. 

– Altanen är också byggd på prickmark. Man måste anmäla om det är byggt. Nu frågar man i efterhand och en sanktionsavgift utgår på 3 019 kronor. Avgiften går in på förvaltningens konto, menar Magnus Dauhn (S) vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Tillbyggnaden på fastigheten är redan uppsökt och sökt bygglov avser inglasning av altanen som är placerad på prickmark (reds anm; mark som inte får bebyggas) samt att tillbyggnaden är placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen till gatan. 

I september besökte kommunen fastigheten och konstaterar att tillbyggnaden är uppförd utan startbesked, vilket man inte får. 

Byggsanktionsavgiften för att att påbörjat tillbyggnad utan startbesked uppgår egentligen till 24 150 kronor men nämnden har möjlighet att sänka denna om den inte står i rimlig proportion till den överträdelse som skett. Miljö- och byggnämnden bedömer att sänka sanktionsavgiften eftersom bygglovet kan beviljas i samband med beslutet om byggsanktionsavgiften. 

I samband med sanktionsavgiften medger nämnden en liten avvikelse till tillbyggnaden om inte grannarna har några synpunkter. 

__________________________
Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *